• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Belijdeniscatechese

Belijdeniscatechese

Ook dit jaar wil ik alle gemeenteleden die nog geen belijdenis van het geloof hebben afgelegd, uitnodigen om de belijdeniscatechisatie te volgen. Wellicht denk je al langere tijd over deze vraag na of heb je aarzelingen hierbij. Ben ik er aan toe? Kan ik wel belijdenis doen? Besef dan dat het volgen van belijdeniscatechisatie niet betekent dat je ook belijdenis moet doen. Tijdens de catechisatie denken we samen na over de Bijbelse leer en het leven met de HEERE.

De ervaring leert dat het goed en leerzaam is om samen over die dingen na te denken. Tijdens de lessen komt ook de vraag naar belijdenis doen naar voren. Je mag deze lessen biddend volgen en vragen of de Heere het ‘jawoord’ in je hart wil leggen. In navolging van steeds meer andere predikanten in ons kerkverband, ben ik van plan om de catechisatie in twee jaar te geven.

Dit betekent dat we het ene jaar de ene helft en het andere jaar de andere helft van de lesstof behandelen. In principe volg je dus twee jaar de catechisatie. De ervaring leert dat er dan meer tijd is voor bezinning en gesprek. Dit is echter niet bindend. Wanneer ja na één jaar er al helemaal klaar voor bent is het ook mogelijk om dan al belijdenis te doen. Heb je nog vragen, laat het weten! Ik wil nog extra benadrukken dat niet alleen jongelui maar ook ouderen uitgenodigd zijn. Niemand is te oud om de Naam van de HEERE te belijden.

G.K. Terreehorst

  • © hersteld hervormde kerk 2021