• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Bijbelkring

Bijbelkring

In principe op de laatste donderdag van de maand, vinden de avonden van de Bijbelkring plaats. In verband met vakanties, kan dit nog weleens wijzigen.

De avonden beginnen om 20:00 uur en duren tot ongeveer 21:15 uur.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019