• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Catechese

Belijdeniscatechese

De belijdeniscatechese vindt elke maandagavond plaats, uitgezonderd de vakanties. We beginnen de ene keer vroeg, om 19:00 uur, en de andere keer wat later, om 20:30 uur.

Dit in verband met de andere activiteiten op maandagavond. We behandelen het compendium Aan Zijn voeten, van ds. R. van Kooten.

  • © hersteld hervormde kerk 2019