• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Catechese

Catechese groep 1

’s Maandagsavonds worden de catechisatielessen gegeven (m.u.v. de weken met een 2efeestdag, bid- en dankdag). 

De catechisatietijden zijn van 19:00 tot 20:15 uur.

  • © hersteld hervormde kerk 2019