• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Catechese

Catechese groep 2 i.c.m. Jonge Lidmatenkring

De avonden beginnen om 20:30 uur en duren tot ongeveer 21:30 uur. Behandeld wordt het boekje van J. Kriekaard, ‘Koninklijke lessen’.

Een aantal gelijkenissen worden hierin, aan de hand van een aantal stappen, aan jongeren uitgelegd. Het boekje is geschreven voor jongeren, J.V. +16, Bijbelstudieverenigingen.

De auteur J. Kriekaard (1987) is docent godsdienst op het Driestar College en geeft catechese aan jongeren.

  • © hersteld hervormde kerk 2019