• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Kerkdiensten

Zondag 24 februari

Middagdienst

24 feb2019 15:45

Ds. G.J. Noordermeer

  • © hersteld hervormde kerk 2019