• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Kerkdiensten

Zondag 24 maart - 4e Lijdenszondag

Middagdienst

24 mrt2019 15:45

Ds. G.K. Terreehorst

Nabetrachting Heilig Avondmaal

  • © hersteld hervormde kerk 2019