• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Kerkdiensten

Zondag 3 november

Middagdienst

03 nov2019 15:45

Ds. J.L. Schreuders

  • © hersteld hervormde kerk 2019