• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Nieuws

Nieuws

Na een lastige tijd rondom corona, kunnen we u als gast in het bijzonder weer hartelijk welkom heten, en uitnodigen om de diensten te bezoeken!

Ons gebed tot God is, of Hij ervoor wil zorgen dit virus verder terug te dringen. Zodat alles weer verder opgestart kan worden, tot eer van Zijn Naam.

We bidden voor de kerk, voor ons land en voor de overheid. Het belangrijkste: Gods zegen toegewenst. Bidt u mee?

Hartelijke groet,                                                                                                                                                        De kerkenraad

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022