• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Nieuws

Nieuws

Coronamaatregelen

Ook de Bethelkerk HHG IJsselstein houdt rekening met adviezen, neemt maatregelen, en kent haar verantwoording m.b.t. het coronavirus. Bij binnenkomst in de kerk worden de handen ontsmet met desinfecterende handgel, en wordt toiletgebruik beperkt. We houden rekening met het houden van afstand, ook tijdens de erediensten. Hiervoor zijn geel/zwarte strepen aangebracht op de vloer, zowel in de hal als in de kerkzaal. Op het moment wordt er niet gezongen tijdens de erediensten. De airconditioning wordt op het moment niet gebruikt. De meeste activiteiten vinden op dit moment geen doorgang. Collecten worden overgemaakt op het rekeningnummer van de collectenbonnen, er worden geen collectes gehouden tijdens de erediensten. Voor het bezoeken van de erediensten hebben we twee groepen kerkgangers gemaakt, zodat iedereen de gelegenheid heeft om in ieder geval één dienst per zondag te bezoeken. De andere dienst is online via kerkdienstgemist te volgen. Belt u van tevoren even met de koster als u een kerkdienst wilt bezoeken. U bent altijd hartelijk welkom! Het belangrijkste: Gods zegen toegewenst.

Hartelijke groet,                                                                                                                 

De kerkenraad

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021