• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Verenigingen

Bijbelkring

Voor de Bijbelkring in de ‘nieuwe’ opzet is ons doel om zes keer per jaar, op maandagavond, met een zo groot mogelijk deel van de gemeente - jong en oud - samen te komen om met elkaar de Bijbel te bestuderen.

Heel nadrukkelijk zijn zowel de jongelui als de ouderen uitgenodigd. De opzet van de avond is als volgt: we drinken eerst met z’n allen koffie. Daarna volgt een korte opening en een globale uitleg van het Bijbelgedeelte dat we bespreken. Daarna gaan we in groepjes uiteen om vragen te bespreken die zijn opgesteld. We delen de groepjes in naar leeftijd, zodat de jongelui niet bij hun ouders zitten of andersom. De vragen van de jongelui zullen wellicht anders zijn dan die van ouderen, daarom dus deze opzet. We hopen dat het zo voor jong en oud aantrekkelijke en goede avonden worden.

Samen hopen we dit jaar stil te staan bij 1 Johannes. In deze brief spreekt Johannes met name over de liefde. Een prachtige brief die ons brengt bij het hart van het evangelie en tegelijk een heel concreet levensadvies wil geven voor het dienen van de HEERE.

We hopen u en jou te ontmoeten, hartelijk welkom!

  • © hersteld hervormde kerk 2020