• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Verenigingen

JV 18+

Deze avonden worden gehouden op zondagavond na de kerkdienst.

Gezellige avonden en goede gesprekken! Hartelijk welkom.

  • © hersteld hervormde kerk 2019