• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Home

Meditatie

 

BijbelMeditatie:                                                                           

‘Er is niemand die goed doet, ook niet een.’                                                             Ps. 14:3b

     ‘Er is niemand die goed doet, ook niet een.’ Dat is nogal een uitspraak, die de Psalmdichter hier doet. Klopt dat eigenlijk wel? Is dat niet veel te pessimistisch? In 2019 verscheen er een boek met als titel ‘de meeste mensen deugen’. De auteur betoogt dat de oude gedachte dat elk mens slecht is, niet klopt. Integendeel. De meeste mensen deugen. Heeft hij geen gelijk? Om ons heen zien we toch heel veel mensen – ook niet-gelovigen – die goede dingen doen? Denk aan alle mensen in de zorg die zich inzetten voor de kwetsbare ander. Denk aan al die militairen in de Tweede Wereldoorlog die hun leven gaven voor de vrijheid van anderen. Denken al diegenen die vrijwilligerswerk doen, hun naaste helpen, altijd vriendelijk en beleefd zijn. Moet van al die mensen gezegd worden dat ze ‘allen zijn afgeweken, samen stinkende zijn geworden’? Dat er ‘niemand is die goed doet’? Het Woord van God zegt in Psalm 14 van wel. Een tekst die herhaald wordt door Paulus in Romeinen 3.

     Hoe kan dat? Dat komt heel eenvoudig doordat de Bijbel met andere ogen kijkt. Wie met menselijke ogen rondkijkt, die kan bedenken dat het allemaal wel meevalt met de mens. Niet elk mens is een relschopper, plunderaar of misdadiger. Wie naar zichzelf kijkt met menselijke ogen, denkt dat het wel meevalt. In Psalm 14 lezen we echter dat God vanuit de hemel neerkijkt op de mensheid. En van uit dat perspectief ziet alles er anders uit. God heeft ons gemaakt om heel ons leven Hem te loven en te prijzen. Hij wil dat we Hem liefhebben boven alles, naar Zijn wetten leven en Hem grootmaken in alle onze daden. Wie dat niet doet schiet tekort tegenover God, hoe vriendelijk je ook bent voor je naaste, hoe veel je voor een ander doet. Wie niet in de goede verhouding met God staat, die is vol van zonde.

     Daar zit het diepste probleem van de mensheid. Daar zit uw en jouw diepste probleem. Tegenover God zijn we afgeweken en stinkende geworden. Tegenover God is er niemand goed, ook niet één. Zelf kunnen we dit nooit oplossen. Deze nood roept om verlossing. Deze nood roept om de Verlosser. Jezus Christus is gekomen als het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Juist daarom heeft heel de wereld Hem nodig als Verlosser en Zaligmaker, ook u!

Ds. G.K. Terreehorst

  • © hersteld hervormde kerk 2021