• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Home

Meditatie

‘Dezen vermelden van wagens, en die van paarden; maar wij zullen vermelden van den Naam des HEEREN, onzes Gods.’                                                                                                                                 Ps. 20:8

     Na de Tweede Wereldoorlog begon de Koude Oorlog. De Verenigde Staten en Rusland stonden tegenover elkaar. Er begon een enorme wapenwedloop. Beiden grootmachten bouwden en ontwikkelden zoveel mogelijk oorlogstuig. Vliegdekschepen, onderzeeërs en vooral ook kernbommen en kernraketten. Nooit was het genoeg. Amerika had op een gegeven moment voldoende kernwapens om de hele wereld meerdere keren te vernietigen. Via de media gaven de beide partijen hoog op van de vernietigingskracht van hun wapens. Allemaal bedoeld om de ander angst in te boezemen.

     Dit is niet nieuw. Ook in de tijd van koning David ging het zo. Grootmachten die ontzag inboezemden door hun enorme aantallen paarden en strijdwagens. Voor een kleine natie als Israël was dat beangstigend. Die wedloop van paarden en wagens kon men niet winnen. Deze Psalm is een gebed van het volk voor koning David. Waarschijnlijk geschreven toen David door vijanden omringd was en de strijd aanstaande was. In deze Psalm wenst het volk dat de Heere hun koning wil helpen en bijstaan in de strijd. Vol vertrouwen spreken ze alvast over de overwinning die David zal behalen. Waarom? Omdat zij weten dat David een ‘geheim wapen’ heeft dat veel machtiger is dan al die paarden en strijdwagens van de vijand. Waar de volken rondom Israël zich beroemen op hun paarden en strijdwagens, daar mag koning David zijn vertrouwen stellen op de Naam van de Heere. ‘Zij hebben wagens en paarden, maar wij hebben de Heere!’

     Ook vandaag kunnen we ons als gelovigen omringd voelen door machten die veel sterker zijn dan wij. De enorme invloed van de wereld zonder God op onze jeugd. De politieke krachten die steeds minder ruimte laten voor het christelijk getuigenis. De macht van de zonde in ons leven. De neiging is groot om te proberen met gelijke wapens terug te vechten of om de moed op te geven. Psalm 20 leert ons om in plaats daarvan op de Heere te vertrouwen. Hij is veel machtiger dan welke vijand ook. Wie Hem aan zijn kant heeft mag vertrouwen op de overwinning. Laat ook voor ons gelden in het strijdperk van het leven: ‘maar wij zullen vermelden de Naam van de Heere onze God’.

Ds. G.K. Terreehorst

  • © hersteld hervormde kerk 2021