• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Home

Meditatie

‘Want een ogenblik is er in Zijn toorn, maar een leven in Zijn goedgunstigheid; des avonds vernacht het geween, maar des morgens is er gejuich’.         Ps. 30:6

Deze Psalm is gedicht bij de inwijding van Davids nieuwe paleis. Een grensmoment in het leven van David, waarin hij terugkijkt op het leven dat achter hem ligt. Zo kunnen ook wij soms even stilstaan en achterom kijken. Wat zien we dan? David vertelt van de vele bijzondere uittreddingen door de Heere. De Heere had hem genezen toen hij ziek was en had zijn leven gespaard. De gebeden van David waren verhoord. En daarom looft hij God. Hebt u ook ervaren dat de Heere gebeden verhoord? Misschien ziek geweest en weer genezen, diep in de put gezeten en door de Heere eruit gehaald. Dan heb je reden om God te loven.

Nu David terugkijkt gaat hij het zien: dat het ook na die donkere momenten in zijn leven weer licht geworden is. Dat hij soms dacht onder Gods toorn te bezwijken, maar dat Gods goedgunstigheid vele malen groter is. Op de avonden van geween en uitzichtloosheid, volgt een nieuwe morgen waarin er gejuicht mag worden.

Dit kan een hele bemoedigende Psalm zijn voor mensen die midden in de zorgen en donkerheid zitten. Wat kan het dan uitzichtloos lijken! Zelfs wanneer je naar de hemel kijkt, kan het vriendelijk aangezicht van de Heere verdwenen lijken. Zal ooit een einde komen aan die nacht van beproeving en angst? Het getuigenis van iemand zoals David die zo’n ervaring gehad heeft en terugkijkt, kan dan bemoedigend zijn. De duisternis zal niet eeuwig duren. Er is een ogenblik in Zijn toorn, maar een leven in Zijn goedgunstigheid. De avond van geween gaat over in een morgen van gejuich. Jezus Christus heeft de dood overwonnen en het nieuwe leven is aangevangen. In Hem is er hoop op een nieuwe morgen. In het persoonlijk leven kunnen er na momenten van verdriet weer tijden van vreugde volgen. En ook als dit leven donker is, wacht er een eeuwige heerlijkheid in de nabijheid van Christus. Dat mag moed geven om samen met Christus te wandelen vanuit het duister, het licht tegemoet.

Ds. G.K. Terreehorst

  • © hersteld hervormde kerk 2024