• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Home

Meditatie

‘Ik roep U aan omdat Gij mij verhoort…’ Ps. 17:6

     ‘Nood leert bidden’, zo zegt het spreekwoord. Maar is dat ook altijd zo? Er zijn vele mensen die door de nood en zorgen van het leven zich juist van God afkeren. De nood en het verdriet van het leven leidt tot opstand tegen God. Teleurgesteld om wat hen overkomt keren ze zich van God af. Ook zijn er vandaag de dag vele mensen die helemaal niet meer aan God denken. Men leeft geheel zonder God en ook midden in de nood komt de gedachte niet op om zich tot God te wenden. Wie niet gelooft dat er een God in de hemel is, zal zich ook niet naar hem toewenden in tijden van zorg. Nood leert dus zeker niet altijd bidden.

     Maar de nood van David bracht hem wel in het gebed. Dat zien we in deze Psalm. David wordt belaagd door vijanden, voelt zich bedrogen en vreest voor zijn leven. En dan gaat David zich tot de Heere richten in gebed. Hij roept de Heere aan. Waarom? Dat lezen we in vers 6: ‘Ik roep U aan omdat Gij mij verhoort…’ David roept de Heere aan omdat hij weet dat de Heere een verhoorder van gebeden is. Hieruit spreekt een diep geloofsvertrouwen. David kent de Heere. Hij weet dat de Heere een Helper in nood is. En daarom zoekt hij nu de hulp niet bij andere mensen, maar bij God. Daarom weet hij nu – midden in de nood – de Heere te vinden.

     Het is daarom ook voor ons zo belangrijk dat we deze Heere persoonlijk kennen. Hij laat Zich kennen in Zijn Woord. Daar komen we Hem tegen als een God Die hoort. Een Afrikaans spreekwoord zegt: ‘alleen wie overdag vaak de weg naar de bron gaat, weet hem ’s nachts te vinden.’ Als we in de goede dagen de Heere opzoeken, dan weten we Hem ook te vinden als het donker wordt om ons heen. Juist als alles donker is mogen we dan vol vertrouwen naar Hem toegaan. We mogen Hem dan aanroepen omdat Hij verhoort. Hebt u de Heere al zo leren kennen?

Ds. G.K. Terreehorst

  • © hersteld hervormde kerk 2021