• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Home

Meditatie

 

Bijbel

En die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat Gij, HEERE, niet hebt verlaten degenen, die U zoeken.’ Ps. 9:11

Wat is uw naam? Die vraag zult u al heel wat keren beantwoord hebben. Als je de telefoon oppakt of een nieuw iemand ontmoet dan noem je je naam. Door het noemen van je naam maak je jezelf bekend aan de ander. Als je de naam van de ander kent dan schept dat een bepaalde band. Maar verder zegt onze naam eigenlijk weinig over wie we nu echt zijn.

Dit laatste is heel anders bij de HEERE. Zijn Namen zeggen alles over Hem. Door middel van Zijn namen maakt Hij Zich aan ons bekend. Niet voor niets vraagt Mozes bij de brandende braambos aan de HEERE: ‘wat is Uw Naam?’ Als vele jaren later Mozes de Heere mag ontmoeten op de berg Horeb dan maakt Hij Zich bekend met Zijn Namen: ‘HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, lankmoedig en groot van weldadigheid en waarheid…’ (Ex. 34:6). In het bekend maken van Zijn naam zoekt Hij ons op en komt Hij heel dichtbij. In de heel persoonlijke ontmoeting wil de Heere Zijn namen ook aan u bekend maken, onder de preek, tijdens het lezen in de Bijbel of in de stilte van de binnenkamer. Hebt u de levende God zo al eens ontmoet? Wie zo van heel dichtbij de Heere ontmoet en leert kennen, die zal niet onveranderd blijven.

Met grote stelligheid zegt David het in deze Psalm: ‘Die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen’. Waarom? Omdat al die namen van de HEERE laten zien dat Hij betrouwbaar is; dat Hij vol van barmhartigheid en genade is; dat Hij geduldig en groot van weldadigheid is. Zo had David de Heere ontmoet, zo hebben Mozes en Abraham en al die anderen de Heere ontmoet. Wat heerlijk als je die HEERE zo mag kennen! Maar David biedt ook hoop voor hen die de HEERE nog niet persoonlijk kennen. ‘Gij Heere, hebt niet verlaten degenen die U zoeken.’ Dat mag ons aansporen om Hem voortdurend te zoeken. Zoekers worden vinders, want de Heere zal hen niet verlaten. Deze zoekers zullen dezelfde HEERE vinden. Hij Zelf zal Zijn Naam bekend maken. Zij zullen op Hem vertrouwen.   

Ds. G.K. Terreehorst

  • © hersteld hervormde kerk 2020