• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Home

Meditatie

‘De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk’.              Ps. 19:1

     Als je ’s zomers bij een sloot of watertje staat dan kun je ze vaak zien: schrijvertjes die snel over het water schieten. De Vlaamse dichter Guido Gezelle (1830-1899) heeft over deze kleine diertjes een bekend gedicht geschreven getiteld ‘schrijverke’. In dat gedicht vraagt hij zich af wat deze diertjes nu eigenlijk schrijven. De laatste twee coupletten luiden als volgt:

Wij schrijven, ‘zo sprak het’, al krinklend af

hetgeen onze Meester, weleer,

ons makend en lerend, te schrijven gaf,

één lesse, niet min noch te meer;

 

wij schrijven, en kunt gij die les toch

niet lezen, en zijt gij zo bot?

Wij schrijven, herschrijven en schrijven nóg,

de heilige Name van God!

     Ofwel die schrijvertjes die verkondigen de lof van God. Wie opmerkzaam is, die ziet in die diertjes iets van wie God is. Ook in Psalm 19 is de dichter diep onder de indruk van de natuur om hem heen. De dichter kijkt omhoog naar de machtige hemelkoepel en beseft dat de hemel Gods eer verkondigd. De zon overdag en de sterren ’s nachts zijn een machtige verkondiging van Gods eer en heerlijkheid. Eerder werd Abraham al gewezen op de sterren als bewijs van Gods almacht.

     Ook wij mogen zo kijken naar de natuur om ons heen. Of dat nu de sterrenstelsels zijn op een heldere zomernacht of zo’n klein schrijvertje op een waterplas. Ze vertellen ons het verhaal van een machtig en heerlijk God. De God die wij dienen is de God van de sterrenstelsels, de God die heel deze aarde gemaakt heeft. Vol verwondering mogen we God daarvoor loven.

     Als er zorgen in uw leven zijn of dingen waarbij u denkt ‘dit gaat mijn kracht te boven’, kijk dan eens omhoog naar de sterren of naar zo’n klein schrijvertje op de waterplas. Onze hemelse Vader is de Schepper van hemel en aarde en is de Almachtige. Niets loopt Hem uit de hand. Niets is voor Hem te wonderlijk. Al de dingen om ons heen vertellen een verhaal. Het verhaal van Gods eer en heerlijkheid. Het verhaal van Zijn macht en majesteit. Voor Hem mogen we ons neerbuigen. Bij Hem mogen we troost vinden. Hij wil en kan ons helpen. ‘Geloofd zij God met diepst ontzag, Hij overlaadt ons dag aan dag, met Zijne gunstbewijzen.’ Kijk vanavond eens omhoog naar de sterren of buig je neer voor het kleinste grassprietje en laat het u brengen tot aanbidding.

Ds. G.K. Terreehorst

  • © hersteld hervormde kerk 2021