• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Home

Home

 

Bijbel

Meditatie

‘Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne.’ Psalm 2:12

Psalm 2 begint met een topconferentie van wereldleiders, zoals we die vandaag de dag ook wel kennen. Agendapunt van deze ontmoeting: het smeden van een plan om het volk van God uit te roeien en voor eens en voor altijd met God af te rekenen. Organisator van deze conferentie: de satan. Niets wil hij liever dan een wereld zonder God. Ook vandaag is hij actief. Zijn conferentie wordt drukker bezocht dan ooit. Ook vandaag zijn er vele antichristelijke machten die niets liever willen dan met God en het geloof afrekenen. Soms gaat dat met grof geweld, zoals in landen waar vervolging is. Soms heel subtiel, door velen van de kerk los te weken en mee te nemen in een leven zonder God. Het lijkt wel of die onchristelijke machten aan het winnen zijn in Nederland. Ze krijgen ons zelf, onze kinderen en kleinkinderen in hun greep. De verleiding is zo groot. Je kunt er bang van worden.

Hoe zal de Heere daarnaar kijken? Het antwoord vinden we in vers 4 van deze Psalm. ‘Die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hen bespotten’. Bij het zien van al die mensjes die proberen Gods Koninkrijk te vernietigen en Gods Kerk kapot te maken, lacht en spot de Heere. Dat mag ons wel een bepaalde heilige ontspanning geven. De toekomst van de Kerk hangt niet van ons af. De satan kan Gods kerk nooit vernietigen, hoe graag die het ook wil. Al die krachten waar wij bang voor zijn, de Heere lacht er om.

Tegenover dat woeden van al die heidenen stelt de HEERE Iemand anders, namelijk Zijn Gezalfde. ‘Ik zal Iemand sturen’, zegt Hij, ‘die zal al deze heidenen overwinnen.’ Zoals een aarden kruik met een ijzeren staaf in stukken geslagen kan worden, zo zal deze Gezalfde de vijanden overwinnen. In deze Psalm wordt profetisch over de Heere Jezus gesproken. Hij zal al die kwade machten overwinnen. Wij weten: Hij heeft overwonnen! Met Christus aan onze zijde hoeven we niet te vrezen voor tienduizenden. Met Christus aan onze zijde zullen we overwinnen! Maar juich niet te vroeg! Want misschien rekenen we ons als kerkgangers wel automatisch in het kamp van die Gezalfde. Maar is dat terecht? De Bijbel leert dat de scheiding dwars door de gemeente loopt. Alleen als u een levende relatie met de Heere Jezus hebt, alleen dan staat u aan Zijn kant. Alleen als Hij uw leven heeft vernieuwd bent u bevrijd uit de macht de satan. Anders staat u aan de kant van de vijand…

Voor al zulke vijanden van God heeft de Heere in deze Psalm nog een geweldige boodschap. Hij nodigt hen om de strijd op te geven en te buigen voor Gods Gezalfde: ‘Kust den Zoon opdat Hij niet toorne.’ Als u zich tegen God blijft keren zal Hij zich eens tegen u keren. Maar nu is nog de tijd om te veranderen en te buigen. Leg de wapens neer en kust den Zoon. Buig u neer voor de Heere Jezus Christus en geloof in Hem als uw Koning en Zaligmaker. ‘Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen.’    

Ds. G.K. Terreehorst

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020