• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Home

Meditatie

 

Bijbel

‘De HEERE is in het paleis Zijner heiligheid, des HEEREN troon is in den hemel; Zijn ogen aanschouwen, Zijn oogleden proeven de mensenkinderen’. Ps. 11:4

    Wie wel eens in een vliegtuig heeft gezeten met heftige turbulentie, die weet dat dit erg beangstigend kan zijn. Je wordt heen- en weer geschud en als leek denk je dat het vliegtuig elk moment uit de lucht kan vallen. Wat veel mensen dan doen is dat ze letten op het cabinepersoneel. Zolang die nog rustig hun werk blijven doen en zolang op hun gezichten nog geen bezorgdheid te lezen is, mag je ervan uitgaan dat het goed gaat. Al lijkt het er niet op, blijkbaar is dan alles onder controle.

    In Psalm 11 komen we David tegen terwijl er in zijn leven heftige turbulentie is om het zo te zeggen. Hij moet vluchten voor Saul die het op zijn leven gemunt heeft. De boogschutters liggen in een hinderlaag om David te doden (vers 2). Het lijkt erop alsof zijn ondergang nabij is en hij niet langer kan ontkomen. Als de bodem onder je voeten lijkt weg te vallen, wat kun je dan nog doen (vers 3)? De vrienden van David zeggen: vlucht maar weg naar de verre bergen, zoals een vogel wegvliegt, nu gaat het mis… (vers 1). Toch doet David dat niet. In plaats daarvan belijdt hij dat hij zijn bescherming bij de Heere zoekt: ‘Ik betrouw op den HEERE’ (vers 1).

   Hoe komt David aan dat vertrouwen? Dat lezen we in vers 4: ‘De HEERE is in het paleis Zijner heiligheid, des HEEREN troon is in den hemel; Zijn ogen aanschouwen, Zijn oogleden proeven de mensenkinderen.’ David kijkt omhoog. Hij weet: daar in de hemel zit de HEERE op de troon. Dit zitten van de HEERE duidt op rust en orde. Ondanks de turbulentie rondom David, kijkt hij naar de Heere en weet dat de HEERE alles onder controle heeft. David weet er is een HEERE in de hemel Die over mij waakt. Daarom hoef ik niet bang te zijn. Ook het onrecht wat David wordt aangedaan, is niet ongezien door de HEERE. Hij kijkt toe en beproeft elk mens. Uiteindelijk zal God recht doen en de goddelozen straffen. Uiteindelijk zal Hij Zijn beloften aan David waar maken.

   Aan het begin van een nieuw en ongetwijfeld turbulent jaar, is dat een hele troost. Ook in 2021 is de HEERE in het paleis van Zijn heiligheid en zit Hij op de troon in de hemel. Ook in 2021 gaan Zijn ogen over de aarde en zorgt Hij voor de Zijnen. Dan ga je het David nazeggen:                               ‘Ik betrouw op den HEERE’.

Ds. G.K. Terreehorst

  • © hersteld hervormde kerk 2021