• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Home

Meditatie

‘Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.’                                                                                          Ps. 23:4c

     Een herder in de tijd van David had twee gebruiksvoorwerpen bij zich: een stevige knots en een lange staf. De knots (of stok) werd gebruikt om de kudde te verdedigen tegen de wilde dieren en kon ook weggeslingerd worden om een roofdier te treffen of een afdwalend schaap terug op de goede weg te brengen. David heeft er zelfs eens een leeuw en een beer mee gedood. De stok van de herder stond zo symbool voor zijn kracht, macht en gezag. Naast een stok droeg een schaapherder ook een herdersstaf met zich mee. Een lange stok, vaak met een boog of krul bovenaan. Waar de stok symbool staat voor kracht en macht, staat de staf symbool voor vriendelijkheid en zorg. De staf werd gebruikt om de schapen rustig de goede kant op te leiden, door hen een zacht duwtje in goede richting te geven. De staf werd ook gebruikt om de kudde te tellen en om pasgeboren lammetjes bij hun moeder te leggen. Wanneer de schapen door een donker dal gingen dat hoorden ze het geruststellende getik van de staf van de herder. Samen laten deze voorwerpen zien dat de herder voortdurend over zijn schapen waakt. Zolang stok en staf in de handen van de herder zijn, kan de kudde niets gebeuren.

     David ervaarde zo ook de nabijheid van de Heere. Hij was bij Hem in Zijn macht en kracht als bescherming tegen de vijanden. Maar de Heere was ook nabij in Zijn vriendelijkheid en zorg. David wordt hierdoor enorm getroost. Daarom kan hij in alle rust zijn leven leiden, omdat hij weet dat de Hemelse Herder over hem waakt. Dat geldt ook voor de gelovigen vandaag: zolang de Heere over ons waakt zijn we veilig. We mogen ons veilig weten onder Zijn macht en geborgen in Zijn liefdevolle zorg. Wordt het donker om u heen? Denk dan aan die stok en staf en laat die tot troost zijn!

Ds. G.K. Terreehorst

  • © hersteld hervormde kerk 2023