• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Home

Meditatie

‘en ik zal in het huis des HEEREN blijven in lengte van dagen.’     Ps. 23:6b

     Wat een tocht heeft het schaapje uit Psalm 23 wel niet afgelegd onder de hoede van de Goede Herder. We kwamen hem tegen in grazige weiden en langs stille wateren. Ook ging hij door donkere dalen en langs gevaarlijke afgronden. Een beeld voor het mensenleven waarin ook vaak goede en zorgvolle momenten elkaar afwisselen. Momenten van juichen en verblijden en momenten van diep verdriet en grote zorg. In dit laatste vers zien we hoe het schaapje Thuiskomt. Na die lange reis is de bestemming bereikt. Het schitterende loflied op de Goede Herder komt hier tot een hoogtepunt. Daarheen neemt deze Herder Zijn schaapjes mee: naar het huis des HEEREN om daar voor altijd te mogen verblijven. Het goede en de weldadigheid zullen daar alle dagen volgen. 

     Wat een heerlijk vooruitzicht voor iedereen die onder deze Herder mag voortgaan. De reis is onzeker, maar de bestemming ligt vast. Geen schaapje van de kudde zal ontbreken in die hemelse heerlijkheid. De Goede Herder zal ze Thuisbrengen. Wat zal dat zijn om voor eeuwig in dat huis van God te mogen verblijven. Geen gebrek, geen zorg, geen verdriet, enkel vreugde. Voor altijd. Laten we nooit vergeten dat we pelgrims zijn, pelgrims op weg naar het Vaderhuis. Bent u al een schaapje van deze kudde? Is deze Goede Herder ook uw Herder? Dan bent u op weg naar Huis. De bekende ds. Doornenbal was iemand die vaak worstelde met de gebrokenheid van deze wereld. Hij werd wel de man van de heimwee genoemd. Hij had heimwee naar huis. Heimwee naar het Vaderhuis. Maar, zei hij: ‘die heimwee hebben komen thuis…’

Ds. G.K. Terreehorst

  • © hersteld hervormde kerk 2023