• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Home

Meditatie

 

Bijbel

‘Bevestig de rechtvaardige, Gij, die de harten en nieren proeft, o rechtvaardige God.’  Ps. 7:10b

Laster en roddel maakt veel kapot. Wat doet het pijn wanneer je vals beschuldigd wordt. Wat doet het pijn als mensen over je praten en het slechte van je denken. 

David is ook vals beschuldigd door Cush. Cush is waarschijnlijk een medestander van Saul. Hij probeerde David zwart te maken en zo ook anderen tegen hem op te zetten. Zijn leiderschap werd hiermee ondermijnd. Wat is het moeilijk om je te verdedigen tegen valste beschuldigingen en roddel. Wat kun je dan ook boos worden. Je kunt die ander wel wat aandoen! Veel mensen die zo geraakt worden raken verbitterd en slaan van zich af. Ook David is diep geraakt door de valse woorden van Cush. Maar hij slaat niet van zich af, maar hij gaat in hoger beroep. Niet bij een aardse rechtbank, maar bij de hemelse rechtbank. In deze Psalm roept David tot de HEERE en roept Hem aan als getuige en rechter. ‘U bent een rechtvaardig God’, zegt hij. ‘U bent degene die harten en nieren proeft’, dat betekent dat de HEERE weet wat er diep van binnen in ons denken en in ons hart leeft. David pleit hier voor de HEERE op zijn onschuld. David zegt niet dat hij zondeloos is, maar wel dat hem in dit geval – de kwaadsprekerij van Cush – geen blaam treft. En daarom legt hij deze zaak in de handen van de HEERE: ‘Heere wilt u recht doen?’                                     

Zo mogen ook wij dat doen wanneer ons onrecht wordt aangedaan. Laten we nooit vergeten dat – ook al gelooft iedereen de valse beschuldigingen – de Heere Zelf weet ‘hoe het zit’. Daarom mag je ook tegen roddels en onrecht schuilen bij de Heere. Je mag je zaak aan Hem voorleggen en smeken ‘bevestig de rechtvaardige’. De Heere Jezus werd ook vals beschuldigd en bespot. Hij liet het over Zich heen komen en werd ter dood veroordeeld. Maar op die wijze heeft Hij wel de weg tot het nieuwe leven geopend. Gods kinderen mogen daarom met reikhalzend verlangen uitkijken naar de dag van Zijn wederkomst. Dan zal de HEERE Zelf recht doen. Alle roddel en leugen zal ontmaskerd worden en de waarheid zal openbaar worden. Wie God aan zijn kant heeft hoeft daarom niet bang te zijn, maar mag op Hem vertrouwen.

Ds. G.K. Terreehorst

  • © hersteld hervormde kerk 2020