• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Home

Meditatie

'HEERE, wie zal verkeren in Uw tent? Wie zal wonen op de berg Uwer heiligheid?’                  Ps. 15:1

Misschien rijdt u wel eens rond en kom je voorbij een huis waarvan je denkt: daar zal ik wel willen wonen! Het ziet er schitterend uit en het is prachtig gelegen. Hoe mooi je eigen huis ook is er altijd wel een huis wat nog mooier lijkt. Je kunt zomaar een beetje jaloers worden. Je denkt: wat moet je wel niet verdienen om daar te kunnen wonen…

        Ook David kijkt op zo’n manier naar een woning – of eigenlijk een tent. Het is de tent van God. Gods woning, de tabernakel. Hoewel David zelf in een prachtig paleis woonde, zien we hem toch verlangend naar deze tent kijken. Wat zal het mooi zijn om daar te kunnen wonen! Waarom wil David dat? Omdat hij weet dat God daar woont. En niets is beter dan nabij God te zijn. Nergens is het beter toeven dan dichtbij de Heere. Het mooiste huis ter wereld valt in het niet bij een woonplaats dichtbij God. Is dat ook uw verlangen, om dichtbij God te leven?

        In deze Psalm vraagt David zich af: wat is er nodig om daar in dat huis bij God te mogen wonen? Is dat een vraag die u bezighoudt: wat is er nodig om dichtbij God te zijn? Wie kan in Gods huis wonen? Psalm 15 geeft antwoord op die vraag. In deze Psalm wordt een volkomen zuiver mens beschreven. Iemand die oprecht wandelt, altijd de waarheid spreekt, nooit roddelt of kwaadspreekt en die volkomen betrouwbaar is. Zo iemand – zegt David – die is geschikt om in dat huis van God te wonen.

        Wie bij God wil wonen, die moet volkomen zuiver zijn. Dat bent u, dan ben jij, dat ben ik niet! Ik ken er maar Eén Die dat wel is. Dat is onze Heere Jezus Christus. Hij de volkomen zuivere mens die hier beschreven wordt. Hij is de enige die zo bij God kan zijn. Jezus zei: ‘in het huis van Mijn Vader zijn vele woningen, Ik ga heen om voor u een plaats te bereiden.’ Dat is het Evangelie! Dat Hij gekomen is om voor ons plaats te bereiden. Door het geloof wordt Zijn volkomen gerechtigheid de onze. Als God ons aanziet in Christus, dan ziet Hij ons als volkomen zuiver. Op die wijze kunnen ook zondaren toch wonen bij God. Vlucht dan tot Jezus, om Thuis te komen bij God.

Ds. G.K. Terreehorst

  • © hersteld hervormde kerk 2021