• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Home

Home

 

Bijbel

Meditatie

‘Wees mij genadig, HEEERE, want ik ben verzwakt.’ Psalm 6:3

In Psalm 6 zijn we op bezoek in een ziekenkamer. In gedachten zien we in het halfdonker een man liggen die helemaal is uitgeteerd. De vermoeidheid is op zijn gezicht te zien. Pijn en zorgen houden hem elke nacht uit de slaap. Zijn kussen is nat van de tranen. Aan alles is te zien dat deze man ernstig ziek is. Aan alles is te merken dat deze man bijna gaat sterven. Een aangrijpend beeld. Als u weleens aan een ziekbed hebt gezeten dan weet u hoe aangrijpend dat is. Hoe machteloos kunt u zich voelen wanneer u een geliefde ziet worstelen met de pijn en de eindigheid van het leven.

Voor iemand die in de Bijbel gelooft is dat nog moeilijker. Dan weet u immers dat pijn en dood er eigenlijk niet horen te zijn. Dat dit gevolgen zijn van de zonde van de mensheid. Door de mens is de zonde en de pijn in de wereld gekomen. Juist daarom mag je alle ziekte nog wel meer haten. Zo zien we ook deze zieke man worstelen met zijn ziekte en de nabijheid van de dood. Maar de man strijd geen eenzame strijd. In die worsteling richt hij zich tot God. Hij smeekt de HEERE, ‘wees mij genadig…’ Hij smeekt om redding en genezing. Als argument voert hij aan dat in het graf toch niemand de lof van de Heere zingt. De man weet dus waar het in leven om draait: God de lof en de eer geven. Hij weet ook dat zonden en gebrek dit loven van God onmogelijk maken. De man is dus niet alleen verdrietig vanwege zijn eigen lijden, maar vooral vanwege het feit dat hij nu God niet kan loven. Met deze nood gaat hij naar de HEERE. Daarom weet de dichter ook dat hij niet voor niets naar God gaat. Vol vertrouwen zegt hij: ‘de Heere heeft mijn smeking gehoord; de Heere zal mijn gebed aannemen’.

Wat een voorbeeld voor ons om na te volgen. Om zo met alle pijn en verdriet die uw leven kan tekenen naar God gaan om hulp en genezing. Aanhoudend te bidden en te smeken: ‘doe het HEERE vanwege Uw goedertierenheid’.

Ds. G.K. Terreehorst

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020