• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Home

Meditatie

‘De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen?’                                                         Ps. 27:1

     Wat is het een diepe belijdenis waarmee David deze Psalm begint. Hij spreekt een diep vertrouwen uit in de HEERE, onder alle omstandigheden van het leven. Hij zegt, dat zelfs al zou een leger hem omringen, hij niet zal vrezen. Hij weet dat hij bij HEERE mag schuilen op de dag van het onheil en daar veilig zal zijn. De HEERE Zelf zal hem beschermen tegen het kwaad. Daarom kan hij onbevreesd de uitdagingen van het leven tegemoet treden. Hij is niet alleen, de Heere zorgt voor hem.

     Wat heerlijk wanneer u met deze belijdenis op de lippen en dat vertrouwen in het hart, het nieuwe jaar bent ingegaan. We stonden op de drempel van een nieuw jaar. Misschien wel aarzelend. Misschien ziet u op tegen het jaar dat voor u ligt. Draagt u een zware last van zorgen met u mee het nieuwe jaar in. Is het donker om u heen. Dan mag je bidden of God met Zijn licht in uw leven wil schijnen. Dat je de Heere mag belijden als ‘mijn licht en mijn heil’. Zonder deze God hebben we alle reden om te vrezen. Elk moment kan ons leven op de kop komen te staan. We zijn elke dag in gevaar. Ons leven is zo kwetsbaar. Aards geluk zo fragiel en tijdelijk. Maar als de God van David ook onze God is, dan hebben we ten diepste niets te vrezen. Dan mogen we ons veilig weten in Zijn armen.

     Tegelijk betekent dit niet dat elke gelovige hier ook altijd zicht op heeft. Ook David horen we in andere Psalmen klagen dat het lijkt alsof God afwezig is. Ook in het geloofsleven wisselen hoogte- en dieptepunten elkaar af. Deze Psalm is door David gedicht op de toppen van zijn geloof. Op dat moment had hij helder zicht op Gods trouw en mocht hij daarvan zingen. Als dat in ons leven anders is, kunnen we misschien toch eens luisteren naar David. Want ook al verandert ons gevoel, God blijft dezelfde. Hij is trouw, ook als we dat niet zien of ervaren.          Dan mag je – misschien aarzelend – toch David nazeggen:                                                                          'De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen?

Ds. G.K. Terreehorst

  • © hersteld hervormde kerk 2024