• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Home

Meditatie

‘Want met U loop ik door een bende, en met mijn God spring ik over een muur.’                Ps. 18:30

     Terwijl ik deze meditatie schrijf is Afghanistan in een chaos veranderd. De taliban heeft de macht gegrepen en velen willen in paniek het land ontvluchten. Nederlanders op familiebezoek in Kabul kunnen het vliegveld nauwelijks bereiken en zitten vast. Dat moet beangstigend zijn, zo omringd door vijanden die er niet voor terugdeinzen om dood en verderf te zaaien. Tussen jou en het vliegtuig naar de vrijheid, wachtposten, chaos en gevaar. Wat zal je blij en dankbaar zijn als je dan eindelijk na vele dagen veilig in een vliegtuig richting Nederland zit.

     Ook David heeft in zijn leven met heel wat nood, chaos en tegenstand te maken gekregen. In veel Psalmen roept hij zijn nood uit. Maar in deze Psalm mag hij dankbaar terugkijken op die tijd. Het is een danklied na de overwinning. Hij beschrijft in deze Psalm hoe hij de Heere om hulp heeft geroepen en hoe de Heere hem verlost heeft. Ook looft hij God voor de zegen die hij nu ervaart. Van één ding is David overtuigd: het is de Heere Die hem heeft geholpen. In vers 30 belijdt hij dat hij, met de Heere aan zijn zijde, zelfs door een legermacht heen kan dringen of over een vestingmuur heen kan springen. Bij Ziklag versloeg David de Amelekieten (1 Sam. 30:8) en later zal hij ook de stad Jeruzalem (2 Sam. 6:6-8) innemen, ondanks de grote vestingmuur. Hij heeft ervaren dat in de grootste nood de Heere uitkomst kan bieden.

     Ook in óns leven kunnen er machten zijn die onoverwinnelijk lijken of muren waar je tegenaan loopt. Midden in de nood kan redding ver weg lijken. Maar wat mooi als je dan de Heere aanroept en mag ervaren dat Hij helpt. Als je dan later terugkijkt mag je de Heere danken voor Zijn hulp en redding. Je ervaart dan wat David ook ervaarde: ‘met U loop ik door een bende, en met mijn God spring ik over een muur…’ Waarvoor kunt ú de Heere danken?

Ds. G.K. Terreehorst

  • © hersteld hervormde kerk 2021