• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Home

Meditatie

‘De stem des HEEREN is met kracht, de stem des HEEREN is met heerlijkheid.'                     Ps. 29:4

     In Psalm 29 wil de dichter onze oren openen voor de majesteit van de stem van de Heere. De dichter gebruikt het geluid van een onweer om de macht van Gods stem te beschrijven. In gedachten worden we meegenomen naar een donkere nacht waarin de onweerswolken zich boven ons samenpakken. We horen de donderslagen en zien de bliksemschichten die de lucht verlichten. We horen hoe de bliksem krakend inslaat en enorme bomen doet splijten. De aarde beeft en siddert. Wie wel eens midden in een onweer heeft gezeten, die weet hoe overweldigend dit kan zijn. Er gaat een kracht vanuit die niet alleen onze oren bereikt, maar die diep doordringt tot de diepste vezels van ons lichaam. Je voelt je ontzettend klein en kwetsbaar.

     Het is dit beeld dat de dichter gebruikt om de stem van God te beschrijven. Waar God spreekt is Zijn stem machtiger en krachtiger dan het grootste onweer. De stem van de Heere is krachtig. Dat is ook wel nodig, want maar al te vaak merken we Gods stem in ons leven niet op. Te midden van het lawaai van de wereld en alle afleidingen, horen we de liefdevolle stem van de Heere niet. Wil God boven het lawaai van de wereld uitkomen, dan moet Hij soms krachtig spreken. Het is genade als de Heere ons wakker schudt en Zijn stem met kracht en majesteit in ons leven verheft. Je voelt je klein en kwetsbaar en raakt onder de indruk van Gods majesteit.

     Die Stem van de Heere hoeft dan ook niet (zoals bij een onweer) vrees en angst op te roepen. De dichter zegt: ‘de stem des HEEREN is met heerlijkheid’. Als de HEERE ons aanspreekt is dat niet met een donderende stem van oordeel, maar met een stem van liefde en genade. Een stem vol van heerlijkheid. Zo eindigt ook de Psalm: ‘de HEERE zal Zijn volk sterkte geven; de HEERE zal Zijn volk zegenen met vrede’. Hebt u gehoor gegeven aan die stem van de HEERE in uw leven? Hebt u Zijn majesteit, heerlijkheid en genade daarin al opgemerkt? Dan is Zijn stem een baken van hoop. Dan zeg je de dichter na: ‘De stem des HEEREN is met kracht, de stem des HEEREN is met heerlijkheid’.

Ds. G.K. Terreehorst

  • © hersteld hervormde kerk 2024