• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Home

Meditatie

‘Hij doet mij nederliggen in grazige weiden.’                                                                                    Ps. 23:2a

     David vergelijkt zichzelf hier met een schaap dat in volkomen rust ligt te herkauwen in een vruchtbare weide. Dat is iets wat niet vanzelfsprekend is. Wil een schaap rustig gaan liggen dan moet er allereerst geen enkel gevaar zijn. Bij het minste gevaar of schrik zal een schaap opspringen en wegvluchten. Een schaap heeft daarom een herder nodig die over hem waakt en die hem beschermt. Hij kan niet voor zijn eigen veiligheid zorgen. Zo geldt dat ook voor ons.          Als wij voor onze eigen veiligheid moeten zorgen dan is er niet de rust om vredig neer te liggen.

     De schaapherder Phillip Keller beschrijft hoe alleen al zijn nabijheid de schapen tot rust bracht. Ze wisten dat als de herder erbij was, ze veilig waren. Zo is het ook met een christen die weet van de trouwe zorg van God. Keller schrijft: ‘In het christelijk leven is het enige wat mij volkomen tot rust brengt het intense bewustzijn dat mijn Herder bij mij is. Wij leiden een onzeker leven vol risico’s. Elk uur kunnen we in gevaar komen. De eerste reactie is vaak paniek en verwarring. Maar dan komt het besef dat Christus, de Goede Herder er is en over ons waakt. Zijn aanwezigheid werpt een ander licht op de gebeurtenissen. Weg is mijn vrees, de kalmte keert terug.’

     Bent u zich bewust van deze trouwe zorg van de Goede Herder? Hebt u zich al Zijn voeten ter ruste gelegd? Het is de Heilige Geest die deze rust in ons hart wil schenken. Het is daarbij van belang dat we juist in tijden van nood en gevaar leren zien op de Goede Herder. Soms zijn we zo gefocust op het gevaar, dat we vergeten dat er een Herder over ons waakt. We zien alleen het gevaar en zien voorbij aan de Beschermer. Elke keer mogen we dan de woorden van Psalm 23 herhalen: ‘de Heere is mijn Herder…’ Die wetenschap maakt dat we ons in alle rust aan Zijn voeten kunnen neerleggen.

Ds. G.K. Terreehorst

                                                                         

  • © hersteld hervormde kerk 2022