• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Home

Meditatie

Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil.’                                           Ps. 23:3b

     Phillip Keller beschrijft in zijn boekje over Psalm 23 hoe hij als schaapherder voortdurend bezig was zijn schapen van de ene naar de andere weidegrond te verplaatsen. Als schapen te lang op één plaats grazen dan leidt tot verschraling en uiteindelijk verwoesting van de weidegrond. Een schaap is een gewoontedier en zal uit zichzelf geen nieuwe weidegronden gaan zoeken. Daar heeft het een herder voor nodig. Om gezond te blijven moet een schaap dus voortdurend achter de herder aan, die hem naar nieuwe grazige weiden brengt. Dit is niet alleen nodig om de kudde gezond te houden, maar bepaalt ook de reputatie van de herder. Het is aan de schapen te zien als ze een luie herder hebben die hen te lang op één plaats laat.

     David beschrijft de Heere als zo’n Herder die voortdurend met Zijn kudde onderweg is. Hij leidt de kudde in rechte sporen omwille van Zijn Naam. Net als die schapen moeten ook wij leren om achter de Herder aan te gaan. Vanuit onszelf blijven we misschien het liefst op de bekende weidegronden en gaan we voort in ons oude leven. Maar Christus roept ons op om Hem te volgen: ‘Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme het kruis op en volge Mij’ (Mark. 8:34). Het is liefde van de Herder dat Hij ons niet onze eigen gang laat gaan, maar ons wil leiden en voorgaan. We kunnen ervan overtuigd zijn dat de wegen die Hij met ons gaat goede wegen zijn. Als we achter Hem aangaan dan gaan we in het spoor van de gerechtigheid. We doen dat niet alleen voor onszelf, maar ook omwille van Zijn Naam. Het is tot onze zegen en tot Zijn eer als we in Zijn wegen gaan. Volgt u deze Goede Herder al?

Ds. G.K. Terreehorst

  • © hersteld hervormde kerk 2022