• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Home

Meditatie

‘Mijn tijden zijn in Uw hand…’                                                                                                                 Ps. 31:16

Misschien kent u het bekende lied van Peter Strauch ‘Meine Zeit’? Ik heb het vaak gezongen tijdens wandelvakanties met vrienden in Oostenrijk of Zwitserland. Ik herinner mij dat we het zongen in de kerk van Zermatt en een Duitse vrouw naar ons toekwam die vertelde hoe dit lied voor haar tot grote troost geweest was, na het overlijden van haar zoon. Het lied is gedicht door Strauch toen hij kampte met een burn-out. In de coupletten hoor je de wanhoop en worsteling van de dichter doorklinken. Er lijkt een eindeloos donker om hem heen te zijn van wanhoop. Maar dan klinkt telkens weer het refrein:

Meine Zeit steht in deinen Händen.                                                                                                                    Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir.                                                                                                        Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden.                                                                                              Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir.

Mijn tijden zijn in Uw handen.                                                                                                                              Nu kan ik rustig zijn, rustig zijn in U.                                                                                                                    U geeft geborgenheid, U kan alles veranderen.                                                                                            Geef mij een standvastig hart, maak het sterk in U.

Strauch vind troost bij de woorden van Psalm 31. Vorige maand zagen we al dat Psalm 31 gedicht is door een aangevochten mens. We hoorden hoe ook Jezus het zesde vers van deze Psalm op Zijn lippen heeft genomen in het uur van Zijn sterven. Ook deze woorden zullen Hem niet onbekend geweest zijn. Niemand was zich er meer bewust van dan de Heere Jezus dat ook Zijn tijden in de handen van Zijn Hemelse Vader waren. Daarom kon Hij zich overgeven aan Zijn Vader, Zelfs toen Hij gevangengenomen en gekruisigd werd. De worsteling van Jezus laat zien dat dit geen eenvoudige belijdenis is. Het is een belijdenis die we moeten leren, elke dag opnieuw, soms tegen de verdrukking in.

Wanneer we deze zomer over de wereld uitwaaieren of misschien wel eenzaam of met zorg beladen thuis zitten dan mogen we deze woorden meedragen: ‘mijn tijden zijn in Uw hand’. In tijden van ziekte, zorg, aanvechting en bestrijding mogen we deze woorden nazeggen: ‘mijn tijden zijn in Uw hand’. Hebt zich al zo aan de Heere toevertrouwt?

Ds. G.K. Terreehorst

  • © hersteld hervormde kerk 2024