• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Home

Meditatie

 

Bijbel

‘De redenen des HEEREN zijn reine redenen, zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal.’ Ps. 12:7

 

Nepnieuws. Misleidende berichten. WhatsApp fraude. Iedereen die op internet zit krijgt er wel eens mee te maken. Het wordt een steeds groter probleem. Oplichters kunnen door steeds slimmere software ons steeds beter voor de gek houden. Soms is het bijna niet te zien wat nu echt is en wat niet. Valse beschuldigingen of misleidende berichten kunnen soms grote schade aanrichten. Denk aan al het nepnieuws over corona, waar velen in geloven. Soms lijkt het alsof de leugen regeert. De tong is een gevaarlijk wapen.

            David weet zich in Psalm 12 ook omringd door mensen die liegen en bedriegen. Er worden leugens van hem verspreid. Lachend zeggen de leugenaars tegen David dat toch niemand hen kan tegenhouden: ‘wie is heer over ons?’ Wie ooit vals beschuldigd is of over wie leugens zijn verspreid, die weet hoe veel pijn dat kan doen en hoe het bijna niet uit te roeien is. Iemand vergeleek het verspreiden van laster ooit met een kussen vol veren die je opensnijdt en rondstrooit. Het is zo gebeurd, maar nog jaren later vind je overal de veertjes. Leugen en roddel kan ook binnen een gemeente grote schade aanrichten. David had er onder te lijden. Zoals altijd gaat David ook met deze klacht naar de HEERE. Hij weet dat de Heere een God van waarheid is. Waar mensen leugen spreken, doet de Heere dat nooit. Gods woorden zijn even zuiver als zevenmaal gelouterd zilver. De Heere spreekt niet met een dubbele tong, maar houdt Zich aan Zijn beloften. Daarom kan David zich ook aan God toevertrouwen. De Heere doorziet de leugens van zijn tegenstanders.

            Ook wij mogen zo naar de Heere toe gaan als we te maken krijgen met valse beschuldigingen, kwetsende opmerkingen of roddel. God is een God van waarheid. Andersom betekent dit dat ook wij de waarheid lief moeten hebben. We moeten ons niet mee laten voeren met leugens of nepnieuws verspreiden. We moeten niet meedoen met roddel en laster. Laten we net als de Heere Zelf liefde voor de waarheid hebben. Te midden van een wereld vol leugens, is het de troost van de gelovige dat er een God in de hemel is Die vol van waarheid is. Jezus Zelf zei: 'Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.'

Ds. G.K. Terreehorst

  • © hersteld hervormde kerk 2021