• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Home

Meditatie

‘Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren.’                                                                                 Ps. 23:2b

     Schapen hebben voedsel nodig, maar kunnen ook niet zonder water. In de droge streken van Israël, waar David met zijn schapen rondtrok was dat water niet overal verkrijgbaar. In het Palestina van die tijd waren er drie manieren waarop een schaap aan water kon komen: de morgendauw op het gras, diepe putten of bronnen en stroompjes. Al voor de zon opkwam beginnen de schapen met grazen, als de vegetatie doordrenkt is van de dauw. Het water dat ze zo binnenkrijgen is zeer zuiver water. In Spreuken 8:17 lezen we de belofte: ‘wie Mij vroeg zoeken zullen Mij vinden.’ Daar wordt bedoeld: ’s morgensvroeg, in de stilte van de morgen als de krachten nog fris zijn.

     De Heere wil er Zijn zegen aan verbinden als we de dag in alle rust beginnen met de Heere en Zijn Woord. Daar wil Hij ons voeren aan die stille wateren om ons geestelijk te verfrissen en nieuwe kracht te geven voor de dag. Daarnaast haalden de schapen hun drinken uit waterputten of stroompjes. Deze konden de schapen zelf niet vinden, maar de herder moest hen er naartoe leiden. Het kostte soms grote inspanning om diepe putten te graven en het water naar boven te halen. Ook de waterbronnen lagen soms ver weg of in diepe ravijnen. Dwars door de droogte heen, soms langs donkere dalen, leidde de herder zijn kudde naar het frisse water. Om gedrenkt te worden moest zo’n schaap alleen maar achter de herder aan. Het schaap dat afdwaalde kwam niet bij het water. Voor een dorstig schaap was de verleiding soms groot om te drinken van de modderpoelen die er onderweg soms waren. Dit was vaak verontreinigd en besmet water.   

     Ook wij lessen onze geestelijke dorst vaak aan de modderpoelen van deze wereld, in plaats van aan het levende water van de Goede Herder. David had echter ervaren dat het de Heere is Die hem liefdevol en zachtjes wilde voeren naar zeer stille wateren. Laten ook wij zo achter de Goede Herder aangaan en drinken van het Levende water dat Hij te bieden heeft.

Ds. G.K. Terreehorst

  • © hersteld hervormde kerk 2022