• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Kerkdiensten

Kerkdiensten

Zondag 1 mei

10:00 uur Ds. G.K. Terreehorst, Apeldoorn

15:45 uur Ds. J. Koppelaar, Katwijk

1e collecte eredienst, 2e collecte kerkvoogdij, uitgangscollecte fonds noodlijdende gemeenten en personen

 

Zondag 8 mei

10:00 uur Ds. R.C. Boogaard, Soest

15:45 uur Ds. G.K. Terreehorst, Apeldoorn

1e collecte eredienst, 2e collecte diaconie, uitgangscollecte kerkblad

 

Zondag 15 mei

10:00 uur Ds. G.K. Terreehorst, Apeldoorn

15:45 uur Kand. H. Ottema, Hardinxveld-Giessendam

1e collecte eredienst, 2e collecte kerkvoogdij, uitgangscollecte plaatselijk jeugdwerk

 

Zondag 22 mei

10:00 uur Ds. G.J. van Asperen, Werkendam

15:45 uur Kand. A. den Hartog, Kesteren

1e collecte eredienst, 2e collecte kerkvoogdij, uitgangscollecte kerkenraadsfonds

 

Hemelvaartsdag – Donderdag 26 mei

09:30 uur Dr. R. van Kooten, Apeldoorn

1e collecte eredienst, 2e collecte kerkvoogdij, uitgangscollecte energiekosten

 

Zondag 29 mei

10:00 uur Ds. A. Meuleman, Schoonrewoerd

15:45 uur Kand. J.W. Bonenberg, Soest

1e collecte eredienst, 2e collecte kerkvoogdij, uitgangscollecte onderhoud kerkgebouw

 

1e Pinksterdag Zondag 5 juni

* Zingen van liederen vóór de dienst *

09:45 uur Dr. R. van Kooten

15:45 uur Ds. G.K. Terreehorst, Apeldoorn

1e collecte eredienst, 2e collecte kerkvoogdij, uitgang jaarlijkse zendingscollecte

 

2e Pinksterdag Maandag 6 juni

09:30 uur Ds. W.J.C. van Blijderveen, Woudenberg

1e collecte eredienst, 2e collecte kerkvoogdij, uitgang jaarlijkse zendingscollecte

 

Hebreeën 10 vers 25: ‘Laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkaar vermanen; en dat te meer als gij ziet dat de dag nadert’.

De collectes kunt u op dit moment overmaken op het rekeningnummer van de collectenbonnen. Hartelijk dank voor uw gaven.

  • © hersteld hervormde kerk 2022