• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Kerkdiensten

Kerkdiensten

Zondag 4 oktober *Israëlzondag*

10:00 uur Ds. H. Verheul, Woudenberg

15:45 uur Ds. W. Schinkelshoek, Ede

1e collecte eredienst, 2e collecte kerkvoogdij,

uitgangscollecte Christenen voor Israël

 

Zondag 11 oktober

*Bediening Heilige Doop aan Jouke van Oort*

10:00 uur Ds. G.K. Terreehorst, Apeldoorn

15:45 uur Kand. J.W. Bonenberg, Soest

1e collecte eredienst, 2e diaconale noodhulpcollecte

t.b.v. Beiroet, uitgangscollecte gebouwenfonds

 

Zondag 18 oktober

10:00 uur Ds. A.I. Kazen, Hoevelaken

15:45 uur Dr. P.C. Hoek, Sommelsdijk

1e collecte eredienst, 2e collecte kerkvoogdij,

uitgangscollecte landelijk jeugdwerk

 

Zondag 25 oktober *Wintertijd*

10:00 uur Ds. L.D.A. Hartevelt, Houten

15:45 uur Ds. L.D.A. Hartevelt, Houten

1e collecte eredienst, 2e collecte kerkvoogdij,

uitgangscollecte diaconie

 

Zondag 1 november

10:00 uur Ds. G.K. Terreehorst, Apeldoorn

15:45 uur Dr. R. van Kooten, Apeldoorn

1e collecte eredienst, 2e collecte kerkvoogdij,

uitgangscollecte verwarming

 

 

Hebr. 10:25: ‘Laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten,

gelijks sommigen de gewoonte hebben, maar elkaar vermanen;

en dat te meer, als gij ziet dat de dag nadert’. 

  • © hersteld hervormde kerk 2020