• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Kerkdiensten

Kerkdiensten

1e Paasdag Zondag 4 april

10:00 uur Ds. G.K. Terreehorst, Apeldoorn

15:45 uur Ds. L. Treur, Waardenburg

1e collecte eredienst, 2e collecte kerkvoogdij,

uitgangscollecte diaconie

 

2e Paasdag Maandag 5 april

09:30 uur Ds. J.L. Schreuders, H.-Giessendam

1e collecte eredienst, 2e collecte kerkvoogdij,

uitgangscollecte diaconie

 

Zondag 11 april

10:00 uur Ds. G.K. Terreehorst, Apeldoorn

15:45 uur Ds. S.T. Lagendijk, Zwartebroek

1e collecte eredienst, 2e collecte kerkvoogdij,

uitgangscollecte gebouwenfonds

 

Zondag 18 april

10:00 uur Prof. Dr. W. van Vlastuin, Wezep

15:45 uur Dr. R. van Kooten, Apeldoorn

1e collecte eredienst, 2e collecte kerkvoogdij,

uitgangscollecte evangelisatiewerk

 

Zondag 25 april

10:00 uur Ds. R.C. Boogaard, Soest

15:45 uur Ds. G.K. Terreehorst, Apeldoorn

1e collecte eredienst, 2e collecte kerkvoogdij,

uitgangscollecte onderhoud kerkgebouw

 

Zondag 2 mei

10:00 uur Ds. K.J. Kaptein, Ridderkerk

15:45 uur Dr. G.A. van den Brink, Apeldoorn

1e collecte eredienst, 2e collecte kerkvoogdij,

uitgangscoll. fonds noodl. gemeenten en personen

 

 

Hebreeën 10 vers 25:

‘Laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkaar vermanen; en dat te meer, als gij ziet dat de dag nadert’.

 

 

De collectes kunt u op dit moment overmaken op het rekeningnummer

van de collectenbonnen. Hartelijk dank voor uw gaven.

  • © hersteld hervormde kerk 2021