• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Kerkdiensten

Kerkdiensten

 

Zondag 31 januari

10:00 uur Ds. K. Klopstra, Barendrecht

15:45 uur Dr. G.A. van den Brink, Apeldoorn

1e collecte eredienst, 2e collecte kerkvoogdij, uitgangscollecte landelijk jeugdwerk

 

Zondag 7 februari

10:00 uur Ds. D.C. de Pater, Vaassen

15:45 uur Ds. W. van Klinken, Stolwijk

1e collecte eredienst, 2e collecte kerkvoogdij, uitgangscollecte verwarming

 

Zondag 14 februari

10:00 uur Ds. G.K. Terreehorst, Apeldoorn

15:45 uur Kand. G.M. Bosker, Barneveld

1e collecte eredienst, 2e collecte kerkvoogdij, uitgangscollecte kerkblad

 

Zondag 21 februari

10:00 uur Ds. L. Krooneman, Vlaardingen

15:45 uur Ds. W.J.C. van Blijderveen, Woudenberg

1e collecte eredienst, 2e collecte diaconie, uitgangscollecte kerkenraadsfonds

 

Zondag 28 februari

10:00 uur Ds. N. den Ouden, Leerbroek

15:45 uur Ds. G.K. Terreehorst, Apeldoorn

1e collecte eredienst, 2e collecte kerkvoogdij, uitgangscollecte onderhoud kerkgebouw

 

Zondag 7 maart

10:00 uur Ds. G.K. Terreehorst, Apeldoorn

15:45 uur Ds. G.K. Terreehorst, Apeldoorn

1e collecte eredienst, 2e diaconale collecte Shaare Zedek, uitgangscollecte verwarming

 

 

De collectes kunt u op dit moment overmaken op het rekeningnummer

van de collectenbonnen. Hartelijk dank voor uw gaven.

  • © hersteld hervormde kerk 2021