• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Kerkdiensten

Kerkdiensten

 

Zondag 5 september

* Bediening Heilig Avondmaal *

09:30 uur Ds. G.K. Terreehorst, Apeldoorn

* Nabetrachting en Dankzegging *

15:45 uur Ds. G.K. Terreehorst, Apeldoorn

1e collecte eredienst, 2e collecte – incl. avondmaalskelken – t.b.v. Open Doors,

uitgangscollecte kerkblad

 

Zondag 12 september * Opening winterwerk *

10:00 uur Ds. G.K. Terreehorst, Apeldoorn

15:45 uur Ds. G.J. Noordermeer, Alblasserdam

1e collecte eredienst, 2e collecte kerkvoogdij

uitgangscollecte opleiding predikanten

 

Zondag 19 september

11:00 uur Ds. M. van Sligtenhorst, Nieuwleusen

15:45 uur Kand. C.R. van der Toorn, Den Haag

1e collecte eredienst, 2e collecte kerkvoogdij

uitgangscollecte verwarming

 

Zondag 26 september

10:00 uur Ds. A.I. Kazen, Hoevelaken

15:45 uur Ds. W. van Klinken, Stolwijk

1e collecte eredienst, 2e collecte kerkvoogdij

uitgangscollecte plaatselijk jeugdwerk

 

Zondag 3 oktober * Israëlzondag *

10:00 uur Ds. R. van Kooten, Apeldoorn

15:45 uur Ds. W. Schinkelshoek, Ede

1e collecte eredienst, 2e collecte kerkvoogdij

uitgangscollecte Christenen voor Israël

 

Hebreeën 10 vers 25: ‘Laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkaar vermanen; en dat te meer als gij ziet dat de dag nadert’.

De collectes kunt u op dit moment overmaken op het rekeningnummer van de collectenbonnen. Hartelijk dank voor uw gaven.

  • © hersteld hervormde kerk 2021