• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Kerkdiensten

Kerkdiensten

Zondag 1 november

10:00 uur Ds. G.K. Terreehorst, Apeldoorn

15:45 uur Dr. R. van Kooten, Apeldoorn

1e collecte eredienst, 2e collecte kerkvoogdij,

uitgangscollecte verwarming

 

Woensdag 4 november

*Dankdag voor Gewas & Arbeid*

19:30 uur Ds. G.K. Terreehorst, Apeldoorn

1e collecte eredienst, 2e collecte kerkvoogdij,

uitgang jaarlijkse dankdagcollecte

 

Zondag 8 november

10:00 uur Ds. K. Klopstra, Barendrecht

15:45 uur Ds. F. van Binsbergen, Schoonrewoerd

1e collecte eredienst, 2e collecte diaconie,

uitgangscollecte kerkblad

 

Zondag 15 november

09:45 uur Ds. R.W. Mulder, Montfoort

15:45 uur Ds. G.A. van den Brink, Apeldoorn

1e collecte eredienst, 2e collecte kerkvoogdij,

uitgangscollecte najaarszendingscollecte

 

Zondag 22 november

10:00 uur Ds. G.K. Terreehorst, Apeldoorn

15:45 uur Ds. N.A. Donselaar, Nijkerk

1e collecte eredienst, 2e collecte kerkvoogdij,

uitgangscollecte plaatselijk jeugdwerk

 

Zondag 29 november

*Voorbereiding Heilig Avondmaal*

10:00 uur Dr. R. van Kooten, Apeldoorn

15:45 uur Ds. H. van der Ziel, Veenendaal

1e collecte eredienst, 2e collecte kerkvoogdij,

uitgangscollecte onderhoud kerkgebouw

 

Zondag 6 december *1e Adventszondag*

*Bediening Heilig Avondmaal*

09:30 uur Ds. J.W. Baan, Sprang-Capelle

*Nabetrachting en Dankzegging*

15:45 uur Ds. J.W. Baan, Sprang-Capelle

1e collecte eredienst, 2e diaconale H.A. collecte t.b.v. St. Ontmoeting, uitgangscollecte verwarming

 

 

Hebr. 10:25: ‘Laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten,

gelijks sommigen de gewoonte hebben, maar elkaar vermanen;

en dat te meer, als gij ziet dat de dag nadert’. 

  • © hersteld hervormde kerk 2020