• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Kerkdiensten

Kerkdiensten

Zondag 2 oktober * Israëlzondag *

10:00 uur Ds. G.K. Terreehorst, Apeldoorn

15:45 uur Ds. G.J. van Asperen, Werkendam

1e collecte eredienst, 2e collecte kerkvoogdij, uitgangscollecte t.b.v. Christenen voor Israël

 

Zondag 9 oktober

10:00 uur Ds. W. Schinkelshoek, Ede

15:45 uur Ds. G.K. Terreehorst, Apeldoorn

1e collecte eredienst, 2e collecte diaconie, uitgangscollecte gebouwenfonds

 

Zondag 16 oktober

* Bediening van de Heilige Doop *

10:00 uur Ds. G.K. Terreehorst, Apeldoorn

15:45 uur Ds. W. van Klinken, Hemmen

1e collecte eredienst, 2e collecte kerkvoogdij, uitgangscollecte landelijk jeugdwerk

 

Zondag 23 oktober

10:00 uur Ds. J.L. Schreuders, Hardinxveld-Giessendam

15:45 uur Ds. J.L. Schreuders, Hardinxveld-Giessendam

1e collecte eredienst, 2e collecte kerkvoogdij, uitgangscollecte diaconie

 

Zondag 30 oktober

* Na de morgendienst zingen we het Lutherlied *

10:00 uur Ds. J.W. Baan, Sprang-Capelle

15:45 uur Ds. S. Griffioen - CGK Eemdijk

1e collecte eredienst, 2e collecte kerkvoogdij, uitgangscollecte verwarming

 

Woensdag 2 november

* Dankdag voor Gewas en Arbeid *

19:30 uur Ds. G.K. Terreehorst, Apeldoorn

1e collecte eredienst, 2e collecte kerkvoogdij, uitgangscollecte dankdag voor gewas en arbeid

 

Zondag 6 november

10:00 uur Ds. F. van Binsbergen, Rotterdam

15:45 uur Ds. G.K. Terreehorst, Apeldoorn

1e collecte eredienst, 2e collecte diaconie, uitgangscollecte kerkblad

 

Hebreeën 10 vers 25: ‘Laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkaar vermanen; en dat te meer als gij ziet dat de dag nadert’.

De collectes kunt u op dit moment overmaken op het rekeningnummer van de collectenbonnen. Hartelijk dank voor uw gaven.

  • © hersteld hervormde kerk 2022