• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Kerkdiensten

Kerkdiensten september

Zondag 6 september

*In de morgendienst Bediening Heilig Avondmaal*

10:00 uur Dr. P.C. Hoek, Sommelsdijk

*In de middagdienst Nabetrachting & Dankzegging*

15:45 uur Ds. J.W. van Estrik, Goedereede

1e collecte eredienst, 2e diaconale collecte - incl. avondmaalskelken -

t.b.v. Open Doors, uitgangscollecte kerkblad

 

Zondag 13 september *Opening winterwerk*

10:00 uur Ds. G.K. Terreehorst, Apeldoorn

15:45 uur Ds. N.A. Donselaar, Nijkerk

1e collecte eredienst, 2e collecte kerkvoogdij,

uitgangscollecte opleiding predikanten

 

Zondag 20 september

10:00 uur Ds. G.K. Terreehorst, Apeldoorn

15:45 uur Ds. W. van Klinken, Stolwijk

1e collecte eredienst, 2e collecte kerkvoogdij,

uitgangscollecte verwarming

 

Zondag 27 september

10:00 uur Ds. L. Treur, Waardenburg

15:45 uur Ds. G.K. Terreehorst, Apeldoorn

1e collecte eredienst, 2e collecte kerkvoogdij,

uitgangscollecte plaatselijk jeugdwerk

 

Zondag 4 oktober - Israëlzondag

10:00 uur Ds. H. Verheul, Woudenberg

15:45 uur Ds. W. Schinkelshoek, Ede

1e collecte eredienst, 2e collecte kerkvoogdij,

uitgangscollecte Christenen voor Israël

 

 

Hebr. 10:25: ‘Laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten,

gelijks sommigen de gewoonte hebben, maar elkaar vermanen;

en dat te meer, als gij ziet dat de dag nadert’. 

  • © hersteld hervormde kerk 2020