• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Kerkdiensten

Kerkdiensten

Zondag 21 januari

10:00 uur Kand. W. Kos, Huizen

15:45 uur Ds. G.K. Terreehorst, Apeldoorn

1e digitale collecte eredienst, 2e digitale collecte diaconie, uitgang digitale collecte kerkvoogdij

 

 

Zondag 28 januari

10:00 uur Kand. M. Diepeveen, Stellendam

15:45 uur Kand. M. Diepeveen, Stellendam

1e digitale collecte eredienst, 2e digitale collecte kerkvoogdij, uitgang digitale collecte kerkvoogdij

 

 

Zondag 4 februari

* Voorbereiding Heilig Avondmaal *

10:00 uur Ds. G.K. Terreehorst, Apeldoorn

15:45 uur Ds. J.L. Schreuders, Hardinxveld-Giessendam

1e digitale collecte eredienst, 2e digitale collecte kerkvoogdij, uitgang digitale collecte landelijk jeugdwerk

 

 

Zondag 11 februari

* Bediening Heilig Avondmaal *

10:00 uur Ds. G.K. Terreehorst, Apeldoorn

* Nabetrachting & Dankzegging *

15:45 uur Ds. G.K. Terreehorst, Apeldoorn

1e digitale collecte eredienst, 2e digitale diaconale collecte incl. avondmaalskelken t.b.v. Shaare Zedek, uitgang digitale collecte kerkvoogdij

 

 

Zondag 18 februari

10:00 uur Ds. P. den Ouden, Katwijk aan Zee

15:45 uur Ds. Joh. Post, Putten

1e digitale collecte eredienst, 2e digitale collecte diaconie, uitgang digitale collecte kerkvoogdij

 

 

Zondag 25 februari

10:00 uur Ds. G.K. Terreehorst, Apeldoorn

15:45 uur Ds. J.W. Baan, Spang-Capelle

1e digitale collecte eredienst, 2e digitale collecte kerkvoogdij, uitgang digitale collecte kerkvoogdij

 

 

Zondag 3 maart

10:00 uur Dr. R. van Kooten, Apeldoorn

15:45 uur Ds. A.J. Schalkoort, Lunteren

1e digitale collecte eredienst, 2e digitale collecte diaconie, uitgang digitale voorjaarszendingscollecte 

  • © hersteld hervormde kerk 2024