• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Kerkdiensten

Kerkdiensten

Zondag 3 juli

10:00 uur Ds. G.K. Terreehorst, Apeldoorn

15:45 uur Dr. G.A. van den Brink, Apeldoorn

1e collecte eredienst, 2e collecte kerkvoogdij, uitgangscollecte plaatselijk jeugdwerk

 

Zondag 10 juli

10:00 uur Ds. W. Schinkelshoek, Ede

15:45 uur Ds. G.K. Terreehorst, Apeldoorn

1e collecte eredienst, 2e collecte kerkvoogdij, uitgangscollecte kerkblad

 

Zondag 17 juli

10:00 uur Ds. A.K. Wallet - CGK, Schoonrewoerd

15:45 uur Kand. R. Nederveen, Nieuw-Lekkerland

1e collecte eredienst, 2e collecte kerkvoogdij, uitgangscollecte kerkenraadsfonds

 

Zondag 24 juli

10:00 uur Ds. A. Meuleman, Schoonrewoerd

15:00 uur Kand. E. Verhelst, Oostdijk

1e collecte eredienst, 2e collecte kerkvoogdij, uitgangscollecte energiekosten

 

Zondag 31 juli

10:00 uur Ds. C. Gielen, Middelharnis

15:45 uur Ds. C. Gielen, Middelharnis

1e collecte eredienst, 2e collecte diaconie, uitgangscollecte onderhoud kerkgebouw

 

Zondag 7 augustus

10:00 uur Ds. W. van Klinken, Stolwijk

15:45 uur Ds. G.T. van Appeldoorn, Kaatsheuvel

1e collecte eredienst, 2e collecte kerkvoogdij, uitgangscollecte onderhoud orgel

 

Zondag 14 augustus

10:00 uur Ds. G.K. Terreehorst, Apeldoorn

15:45 uur Ds. J.W. Baan, Sprang-Capelle

1e collecte eredienst, 2e collecte kerkvoogdij, uitgangscollecte kerkblad

 

Zondag 21 augustus

09:30 uur Ds. R.W. Mulder, Montfoort

15:45 uur Ds. G.K. Terreehorst, Apeldoorn

1e collecte eredienst, 2e collecte kerkvoogdij, uitgangscollecte evangelisatiewerk

 

Zondag 28 augustus

* Voorbereiding Heilig Avondmaal *

10:00 uur Dr. P.C. Hoek, Putten

15:45 uur Kand. W. Kos, Huizen

1e collecte eredienst, 2e collecte diaconie, uitgangscollecte onderhoud kerkgebouw

 

Zondag 4 september

* Bediening Heilig Avondmaal *

09:30 uur Prof. Dr. W. van Vlastuin, Wezep

* Nabetrachting & Dankzegging *

15:45 uur Prof. Dr. W. van Vlastuin, Wezep

1e collecte eredienst, 2e diaconale collecte t.b.v. Open Doors, uitgangscollecte kerkblad

 

Hebreeën 10 vers 25: ‘Laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkaar vermanen; en dat te meer als gij ziet dat de dag nadert’.

De collectes kunt u op dit moment overmaken op het rekeningnummer van de collectenbonnen. Hartelijk dank voor uw gaven.

  • © hersteld hervormde kerk 2022