• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Kerkdiensten

Kerkdiensten

 

Zondag 9 januari

10:00 uur Ds. D.C. de Pater, Emst

15:45 uur Ds. A.I. Kazen, Hoevelaken

1e collecte eredienst, 2e collecte kerkvoogdij, uitgangscollecte onderhoud kerkgebouw

 

Zondag 16 januari

10:00 uur Dr. G.A. van den Brink, Apeldoorn

15:45 uur Ds. R.W. Mulder, Montfoort

1e collecte eredienst, 2e collecte kerkvoogdij, uitgangscollecte kerkenraadsfonds

 

Zondag 23 januari

10:00 uur Ds. K. Klopstra, Barendrecht

15:45 uur Ds. G.K. Terreehorst, Apeldoorn

1e collecte eredienst, 2e diaconale collecte t.b.v. Malawi, uitgangscollecte kerkblad

 

Zondag 30 januari

10:00 uur Ds. G.K. Terreehorst, Apeldoorn

15:45 uur Kand. C.R. van der Toorn, ’s Gravenhage

1e collecte eredienst, 2e collecte kerkvoogdij, uitgangscollecte landelijk jeugdwerk

 

Zondag 6 februari

10:00 uur Ds. J.G. Blom, Kesteren

15:45 uur Ds. G.K. Terreehorst, Apeldoorn

1e collecte eredienst, 2e collecte kerkvoogdij, uitgangscollecte verwarming

 

Hebreeën 10 vers 25: ‘Laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkaar vermanen; en dat te meer als gij ziet dat de dag nadert’.

De collectes kunt u op dit moment overmaken op het rekeningnummer van de collectenbonnen. Hartelijk dank voor uw gaven.

  • © hersteld hervormde kerk 2022