• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Kerkdiensten

Kerkdiensten

Zondag 3 september

* Bediening Heilig Avondmaal *

10:00 uur Ds. C. Gielen, Middelharnis

* Nabetrachting & Dankzegging *

15:45 uur

1e digitale collecte eredienst, 2e digitale diaconale collecte incl. avondmaalskelken t.b.v. Open Doors, uitgang digitale collecte opleiding predikanten

 

 

Zondag 10 september

10:00 uur Dr. R. van Kooten, Apeldoon

15:45 uur Ds. G.K. Terreehorst, Apeldoorn

1e digitale collecte eredienst, 2e digitale collecte kerkvoogdij, uitgang digitale collecte plaatselijk jeugdwerk

 

 

Zondag 17 september

* Opening winterwerk *

10:00 uur Ds. G.K. Terreehorst, Apeldoorn

15:45 uur Ds. C.R. van der Toorn, Katwijk

1e digitale collecte eredienst, 2e digitale diaconale collecte Spaans Evangelische Zending, uitgang digitale collecte kerkvoogdij

 

 

Zondag 24 september

10:00 uur Ds. A.A.F. van de Weg, Apeldoorn

15:45 uur Ds. G.K. Terreehorst, Apeldoorn

1e digitale collecte eredienst, 2e digitale collecte kerkvoogdij, uitgang digitale collecte kerkvoogdij

 

 

Zondag 1 oktober

* Israëlzondag *

10:00 uur Ds. J. Koppelaar, Katwijk ZH.

15:45 uur Stud. E.J. van Ettekoven, Houten

1e digitale collecte eredienst, 2e digitale collecte kerkvoogdij, uitgang digitale collecte Christenen voor Israël

  • © hersteld hervormde kerk 2023