• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over ANBI gegevens

  • © hersteld hervormde kerk 2024