• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

AVG

Privacywetgeving m.b.t. afbeeldingen en informatie via de website:

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt.

* Wat houdt dit precies in?

In het kort houdt dit in dat privacyrechten van personen nog beter beschermd worden. Daarbij hebben politie en justitie meer mogelijkheden en bevoegdheden gekregen om erop toe te zien dat de nieuwe regels worden nageleefd. Organisaties moeten meer moeite doen om verantwoord met uw privacyrechten om te gaan en deze beschermen.

* Voor het plaatsen van informatie en afbeeldingen op de website is uw toestemming is nodig.

De kerkenraad tracht privacygevoelige informatie en afbeeldingen altijd op een correcte manier weer te geven, in het kerkblad, maar misschien belangrijker: ook via de website. Voordat we afbeeldingen van u en uw kinderen op de website plaatsen, is uw toestemming nodig. U kunt aangeven als u het onwenselijk vindt dat er foto’s van u of uw kinderen via de website en dus op internet te zien zijn. Daarnaast heeft u altijd de gelegenheid aan te gegeven wanneer u bepaalde tekst of afbeeldingen verwijderd wilt hebben. Hierbij willen we u graag de zekerheid geven dat we, zeker wat afbeeldingen betreft, voldoende selectief en kritisch zijn.

Afbeeldingen zullen dan ook vóór plaatsing, door de kerkenraad worden goedgekeurd.

  • © hersteld hervormde kerk 2024