• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Bezinningsuur

Bezinningsuur

De bezinnende avonden op de viering van het Heilig Avondmaal, vinden plaats op de zaterdagavond vóór de avondmaalszondag.

Deze avonden beginnen om 19:15 uur en duren tot ongeveer 20:00 uur.

  • 22 juni 2019

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019