• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Kerkdiensten

Bezinningsuur

Ter voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal, is er op maandagavond vóór de avondmaalszondag een Bezinningsuur. 

Deze avonden beginnen om 19:00 uur en duren tot ongeveer 19:45 uur (tenzij anders aangegeven).

Graag ontmoeten wij u en jou, om samen na te denken over wat het Heilig Avondmaal inhoudt, en wat God tot ons zegt.

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024