• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Kerkdiensten

Koffiedrinken na de morgendienst

Wat is het zinvol om elkaar te ontmoeten, en na te praten over de preek. Gelegenheid te hebben om door te vragen naar de gezinssituatie, naar een baan en/of andere persoonlijke en geestelijke zaken. Als gemeente oog en oor hebben voor elkaar, als ouderen en jongeren. Is dit ook geen Bijbelse opdracht? Voor deze waardevolle ontmoetingsmomenten waarbij u en jij de gelegenheid hebt om een mede gemeentelid beter te leren kennen, zijn DV de volgende data gekozen:

* 6 oktober

* 17 november

* 26 december (2e Kerstdag)

* 1 januari (Nieuwjaarsdag)

* 23 maart

* 27 april

* 1 juni

  • © hersteld hervormde kerk 2024