• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Kerkdiensten

Zingen na de morgendienst

Ook dit seizoen zijn er weer enkele zangmomenten. Wat is het fijn om 's zondags na de eredienst met elkaar nog enkele liederen en psalmen te zingen, ter verootmoediging en tot eer van onze Schepper. We maken hierbij gebruik van de gele zangbundel, waaruit u en jij zelf een lied op kunt geven.

De data voor dit seizoen zijn DV zondag na de morgendienst:

* 22 september

* 3 november

* 19 januari

* 2 maart

* 11 mei

  • © hersteld hervormde kerk 2024