• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Catechese

Catechese

Als je naar de middelbare school gaat, ontvang je voortgezet onderwijs. Voortgezet onderwijs wordt ook in de kerk gegeven. Vanaf 12 jaar ben je daarom hartelijk welkom op de catechisatie. Catechisatie is godsdienstonderwijs wat aan doopleden gegeven wordt, ter voorbereiding op de openbare belijdenis. Je leert er meer over de kerk en de belijdenisgeschriften. Het belangrijkste, je krijgt meer kennis over God en de Bijbel. Maar er is ook gelegenheid om persoonlijke vragen te stellen en te bespreken, en te discuseren over bepaalde onderwerpen. Soms worden voorbeelden ook aan de hand van de multimedia duidelijker en wordt er op deze manier meer uitleg gegeven.

Catechisatie wordt gegeven op maandagavond, van 19:00-20:15 uur.

De avonden voor het seizoen 2020-2021 D.V.:

- 12 oktober

- 26 oktober

- 9 november

- 23 november

- 7 december

- 18 januari

- 1 februari

- 15 februari

- 1 maart

- 15 maart

Hartelijk welkom, tot binnenkort! Het kan zijn dat je een avond niet kunt. Graag ontvangt de dominee dan een appje of een email.

Telefoon: 06-19990786

Email: gkterreehorst@gmail.com

 

Op dit moment wordt er online catechese gegeven.

  • © hersteld hervormde kerk 2021