• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Verenigingen

Catechese

Als je naar de middelbare school gaat, ontvang je voortgezet onderwijs. Voortgezet onderwijs wordt ook in de kerk gegeven. Vanaf 12 jaar ben je daarom hartelijk welkom op de catechisatie. Catechisatie is godsdienstonderwijs wat aan doopleden gegeven wordt, ter voorbereiding op de openbare belijdenis. Je leert er meer over de kerk en de belijdenisgeschriften. Het belangrijkste, je krijgt meer kennis over God en de Bijbel. Maar er is ook gelegenheid om persoonlijke vragen te stellen en te bespreken, en te discuseren over bepaalde onderwerpen. Soms worden voorbeelden ook aan de hand van de multimedia duidelijker en wordt er op deze manier meer uitleg gegeven. Catechisatie wordt gegeven op maandagavond, van 19:00-20:00 uur.

Iedereen die nog geen belijdenis heeft gedaan van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij de belijdeniscatechese. Wat is het nodig in deze tijd dat we weten wat de inhoud van het geloof is en hoe we hier ook met ongelovigen over kunnen spreken. Wat is het nodig dat we de Heere Jezus persoonlijk leren kennen en gegrepen worden door Zijn liefde en genade. Wat is het heerlijk wanneer we ook persoonlijk mogen belijden dat die God ook onze God is. De belijdeniscatechese is bedoeld om daarop voor te bereiden. Iedereen daarom van harte welkom! De belijdeniscatechese op maandagavond begint om 20:15 uur.

 

Maandag 2 oktober

Catechese 19:00-20:00

Belijdeniscatechese 20:15-21:30 

 

Maandag 23 oktober

Catechese 19:00-20:00

Belijdeniscatechese 20:15-21:30 

 

Maandag 6 november

Catechese 19:00-20:00

Belijdeniscatechese 20:15-21:30 

 

Maandag 20 november

Catechese 19:00-20:00

Belijdeniscatechese 20:15-21:30 

 

Maandag 4 december

Catechese 19:00-20:00

Belijdeniscatechese 20:15-21:30 

 

Maandag 15 januari

Catechese 19:00-20:00

Belijdeniscatechese 20:15-21:30

 

Maandag 29 januari

Catechese 19:00-20:00

Belijdeniscatechese 20:15-21:30 

 

Maandag 12 februari

Catechese 19:00-20:00

Belijdeniscatechese 20:15-21:30 

 

Maandag 26 februari

Catechese 19:00-20:00

Belijdeniscatechese 20:15-21:30

 

Maandag 18 maart 

Catechese 19:00-20:00

Belijdeniscatechese 20:15-21:30 

  • © hersteld hervormde kerk 2024