• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Verenigingen

Vrouwenvereniging 'Deborah'

We beginnen de avonden met koffie/thee en onderlinge gesprekken, daarna de Bijbelstudie en het zingen met elkaar. Na de pauze zijn we creatief bezig waarna de avond rond 21:45 uur wordt afgesloten. Deze avonden kunnen alleen slagen als ze gezegend worden door God de Vader. Maar alles wat staat te gebeuren dit seizoen, deze week, deze dag, het is alleen bij Hem bekent. Het ligt verborgen in Zijn wijze raad. De grenzen van Gods voorzienigheid zijn niet te meten. Dat mogen we ervaren en dit ook met anderen delen.

Graag ontmoeten wij u DV op de volgende avonden:

Woensdag 21 september 2022

Woensdag 19 oktober 2022

Woensdag 16 november 2022

Woensdag 14 december 2022 Kerstavond

Woensdag 18 januari 2023

Woensdag 15 februari 2023

Woensdag 15 maart 2023 Gemeentemaaltijd

Woensdag 12 april 2023

Woensdag 10 mei 2023 Uitje

Schroom niet om een keer te komen. Heeft u geen vervoer?  Wij halen u graag thuis op! Bel gerust… telefoonnummer 0348-452645.

Het bestuur van de vrouwenvereniging ‘Deborah’:                                                                          Jacqueline Kuyt, Dinie de Hoop, Ria Huiting en Ellen Ruitenbeek

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022