• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Verenigingen

Vrouwenvereniging Deborah

Alweer het 8e seizoen dat we de avonden als vrouwen van de gemeente met elkaar mogen hebben. We hebben als bestuur weer getracht om een gevarieerd programma in elkaar te zetten. Deze avonden kunnen alleen slagen als ze gezegend worden door God de Vader.

We beginnen de avonden met koffie/thee en onderlinge gesprekken, daarna de Bijbelstudie en het zingen met elkaar. Na de pauze zijn we creatief bezig waarna de avond rond 21.45 uur wordt afgesloten. Het is zo ontzettend waardevol om zo een stukje gemeente te zijn.

Maar alles wat staat te gebeuren dit seizoen, deze week, deze dag, het is alleen bij Hem bekent. Het ligt verborgen in Zijn wijze raad. De grenzen van Gods voorzienigheid zijn niet te meten. Geloofd zij de Heere, dag aan dag overlaadt Hij ons. (psalm 68:10). Dat mogen we ervaren en dit ook met andere delen.

Graag ontmoeten wij u op de genoemde avonden. Schroom niet om een keer te komen

  • © hersteld hervormde kerk 2019