• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Verenigingen

Vrouwenvereniging 'Deborah'

Wat is het fijn om elkaar naast de wekelijkse erediensten te ontmoeten. Met elkaar de Bijbel te openen, te zingen, onderlinge gesprekken, elkaar bemoedigen, een luisterend oor zijn en zoveel meer wat God in ons wil werken in het gemeentelijk leven. Bent u/jij nog niet eerder geweest? Hartelijk welkom om een avond mee te maken.We beginnen de avonden met koffie/thee en onderlinge gesprekken, daarna de Bijbelstudie en het zingen met elkaar. Na de pauze zijn we creatief bezig waarna de avond rond 21:45 uur wordt afgesloten. Deze avonden kunnen alleen slagen als ze gezegend worden door God de Vader. Maar alles wat staat te gebeuren dit seizoen, deze week, deze dag, het is alleen bij Hem bekent. Het ligt verborgen in Zijn wijze raad. De grenzen van Gods voorzienigheid zijn niet te meten. Dat mogen we ervaren en dit ook met anderen delen. Schroom niet om een keer te komen. Heeft u geen vervoer?  Wij halen u graag thuis op! Bel gerust… telefoonnummer 0348-452645.

Het bestuur van de vrouwenvereniging ‘Deborah’:                                                                          Jacqueline Kuyt, Dinie de Hoop, Ria Huiting en Ellen Ruitenbeek

 

De data voor dit seizoen DV:

 

  • Woensdag 20 september 2023

 

  • Woensdag 11 oktober 2023

 

  • Woensdag 15 november 2023

 

  • Woensdag 13 december 2023 Kerstavond

 

  • Woensdag 17 januari 2024

 

  • Woensdag 14 februari 2024

 

  • Woensdag 20 maart 2024

 

  • Woensdag 17 april 2024

 

  • Woensdag 15 mei 2024 Uitje

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024