• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Verenigingen

Vrouwenvereniging 'Deborah'

We beginnen de avonden met koffie/thee en onderlinge gesprekken, daarna de Bijbelstudie en het zingen met elkaar. Na de pauze zijn we creatief bezig waarna de avond rond 21:45 uur wordt afgesloten. We betalen dit seizoen per avond €6,00. Deze avonden kunnen alleen slagen als ze gezegend worden door God de Vader. Maar alles wat staat te gebeuren dit seizoen, deze week, deze dag, het is alleen bij Hem bekent. Het ligt verborgen in Zijn wijze raad. De grenzen van Gods voorzienigheid zijn niet te meten. Dat mogen we ervaren en dit ook met anderen delen.

Graag ontmoeten wij u DV op de volgende avonden:

22 september 2021

27 oktober 2021

24 november 2021

15 december 2021

19 januari 2022

16 februari 2022

16 maart 2022

13 april 2022

Uitje op 18 mei 2022 (tijdstip volgt)

Schroom niet om een keer te komen. Heeft u geen vervoer?  Wij halen u graag thuis op! Bel gerust… telefoonnummer 0348-452645.

Het bestuur van de vrouwenvereniging ‘Deborah’:                                                                          Jacqueline Kuyt, Dinie de Hoop, Ria Huiting en Ellen Ruitenbeek

  • © hersteld hervormde kerk 2022