• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Verenigingen

Gemeentekring

De Gemeentekring is bewust opgezet zodat de avonden voor jong en oud te bezoeken zijn. Het doel is om zo'n zes maandag-avonden per jaar, met een zo groot mogelijk deel van de gemeente samen te komen om met elkaar de Bijbel te bestuderen. Heel nadrukkelijk zijn zowel de jongelui als de ouderen uitgenodigd. De opzet van de avond is als volgt: we drinken eerst koffie. Daarna volgt een korte opening en een globale uitleg van het Bijbelgedeelte dat we bespreken. Daarna gaan we in groepjes uiteen om de vragen te bespreken die zijn opgesteld. We delen de groepjes in naar leeftijd, zodat de jongelui niet bij hun ouders zitten of andersom. De vragen van de jongelui zullen wellicht anders zijn dan die van ouderen. We hopen dat het voor jong en oud aantrekkelijke en goede avonden worden.

We hopen u en jou te ontmoeten, hartelijk welkom! Het tijdstip van deze avonden is van 20:30 tot tegen 22:00 uur. De data voor seizoen 2020-2021 zijn D.V.: 

- 28 september

- 26 oktober

- 23 november 

- 18 januari

- 22 februari

- 22 maart

  • © hersteld hervormde kerk 2021