• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Verenigingen

Gemeentekring

Dit seizoen staan er opnieuw weer zes maandagavonden gepland voor de gemeentekring. Vanaf 19:45 uur beginnen we met een kopje koffie en hopen uiterlijk 21:30 uur af te sluiten. Net als vorige jaren hopen we telkens bij een Bijbelgedeelte stil te staan. We willen samen luisteren naar wat God ons te zeggen heeft en met elkaar daarover in gesprek gaan. Dit jaar staan we stil bij de eerste zendbrief van de apostel Petrus. Het is een brief gericht aan christenen in de verdrukking. Juist dan is het zo nodig om te weten wat het fundament van de zaligheid is. Paulus wijst de gelovigen hierop, bemoedigt hen en spoort hen aan standvastig te blijven in het geloof.

 

De data voor dit seizoen zijn DV:

 

* Maandag 9 oktober

 

* Maandag 13 november

 

* Maandag 11 december

 

* Maandag 22 januari

 

* Maandag 5 februari

 

* Maandag 4 maart

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024