• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Verenigingen

Huisbijbelkring

Graag willen we u en jou opwekken om in een huiselijke sfeer met elkaar Gods Woord te onderzoeken. Ook dit seizoen zullen er ongeveer 1 keer per maand avonden zijn. We komen samen bij gemeenteleden thuis, afwisselend, en bij degene die zich daarvoor aanbiedt. Er is geen specifieke inleider. Met elkaar zingen we vooraf een psalm, openen met gebed, behandelen vragen uit een boekje (wordt vóór eerste bijeenkomst uitgereikt ) er kan ook zomaar een ander gesprek ontstaan. We sluiten af met zingen uit de liedbundel en aansluitend gebed, waarbij er ook specifiek voor zorgen in de gemeente gebeden kan worden. Er is ook een appgroep waar de meeste bezoekers in staan. Dit is handig voor locaties, en of andere mededelingen/vragen. Voor wie is deze kring? Het is voor jong (en heel jong) oud (en heel oud), voor leden en niet leden. Voor als u niet kunt op de gewone gemeentekring, of als u ook erkent dat we zoveel tijd aan minder belangrijke zaken besteden. Het is goed om een aantal keren met elkaar na te denken wat de Heere tot ons te zeggen heeft. We proberen a.h.w. stil te worden voor God, een soort bezinningsmoment in deze jachtige tijd. In de hal van de kerk hangt voorafgaand aan de datum een lijst om op te geven, zodat we vooraf kunnen peilen hoeveel personen we kunnen verwachten. Ook kunt u aangeven als u niet in de gelegenheid bent om met eigen vervoer te komen.

Contactpersoon: Wim van Gurp

Tel.: 06-10972825

Email: wim.gurp@hotmail.com

 

De data voor dit seizoen zijn DV:

 

  • Woensdag 27 september

 

  • Donderdag 26 oktober

 

  • Woensdag 22 november

 

  • Woensdag 31 januari

 

  • Woensdag 28 februari

 

  • Donderdag 28 maart

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024