• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Contact

Kerkblad / website

Contactpersoon kerkblad en websitebeheer:

R.C. Droogendijk

Braamsluiper 56

3435 BD Nieuwegein

Telefoon: 06-14761945

Email: info@boekhandeldroogendijk.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2024