• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Contact

Kerkvoogdij

Ouderling Kerkvoogd:

Voorzitter: D.J. Huiting 

Norbertushof 9, 4131 TA Vianen

Telefoon: 0347-374809

Email: info@boomkwekerijhuiting.nl

 

Kerkvoogd:

P. Averesch

Bangkoksingel 74

3404 DX IJsselstein

Telefoon: 06 - 55627605 

Email: pieteraveresch@live.nl

 

Kerkvoogd:

D. Ruitenbeek

Dorp 139A

3405 BC Benschop

 

Bankrekeningnummer: NL27RABO01692.50.989

t.n.v. kerkvoogdij Hersteld Hervormde Bethelgemeente te IJsselstein.

 

Bankrekeningnummer collectebonnen: NL24RABO01493.69.050

t.n.v. Hersteld Hervormde Bethelgemeente te IJsselstein.

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024