• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Contact

Kerkvoogdij

Ouderling Kerkvoogd:

Voorzitter: D. Ruitenbeek

Dorp 139a, 3405 BC Benschop

Telefoon: 0348-452645

 

Kerkvoogd:

N. Hoogendoorn

Snellenburg 8, 3405 DT Benschop

Telefoon: 0348 - 448337

Email: famhoogendoorn@hotmail.com

 

Kerkvoogd:

G. A. Verweij

Graafdijk 2a, 3411 JW Lopik

Telefoon: 06 - 54300013

Email: mail@gertverweij.nl

 

Bankrekeningnummer: 1692.50.989 t.n.v. kerkvoogdij Hersteld

Hervormde Bethelgemeente te IJsselstein.

 

Bankrekeningnummer collectebonnen: 1493.69.050

Hersteld Hervormde Bethelgemeente te IJsselstein.

 

/uploads/147/ANBI_document_kerkvoogdij.pdf

ANBIdocument Stichting Vermogensbeheer

  • © hersteld hervormde kerk 2021