• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Contact

Kerkenraad

Predikant: 

Ds. G.K. Terreehorst

Pythagorasstraat 5, 7323 HA Apeldoorn

Telefoon: 06-19990786

Email: gkterreehorst@gmail.com

 

Ouderlingen:

D.J. Huiting (ouderling-kerkvoogd)

Norbertushof 9, 4131 TA Vianen

Telefoon: 0347-374809

Email: info@boomkwekerijhuiting.nl

 

H. Kuijt (scriba)

Hogenbiezendijk 23, 3401 RS IJsselstein

Telefoon: 030-6872505

Email: hkuijtprive@outlook.com

 

Diaconie: 

R.C. Droogendijk (penningmeester)

Braamsluiper 56, 3435 BD Nieuwegein

Telefoon: 06-14761945

Email: info@boekhandeldroogendijk.nl

Bankrekeningnummer Diaconie: NL75RABO01034.34.267

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024