• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Contact

Preekbeurten

Contactpersoon preekbeurten:

R.C. Droogendijk                                                                                                                                      Braamsluiper 56,                                                                                                                                                      3435 BD Nieuwegein                                                                                                info@boekhandeldroogendijk.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2024