• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Contact

Kosters

C. de Hoop

Rietzanglaan 64

3403 ZC IJsselstein

Telefoon: 06-83914661

 

J. van Splunter

Dissel 93

3401 ED IJsselstein

Telefoon: 030-6886168

on  • © hersteld hervormde kerk 2021